Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
03/2013/NĐ-CP 04/01/2013 Nguyễn Tấn Dũng

​​Nghị định số 03/2013/NĐ-CP ngày 04/01/2013 của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư

01/2013/NĐ-CP 03/01/2013 Nguyễn Tấn Dũng

Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ

02/2013/NĐ-CP 03/01/2013 Nguyễn Tấn Dũng

Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ : Quy định về công tác gia đình

108/2012/NĐ-CP 25/12/2012 Nguyễn Tấn Dũng

Nghị định số 108/2012/NĐ-CP ngày 25/12/2012của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

59/2012/QĐ-TTg 24/12/2012 Nguyễn Tấn Dũng

Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ : Về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020

107/2012/NĐ-CP 20/12/2012 Nguyễn Tấn Dũng

Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

106/2012/NĐ-CP 20/12/2012 Nguyễn Tấn Dũng

Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

số 105/2012/NĐ-CP 17/12/2012 Nguyễn Tấn Dũng

​Nghị định số 105/2012/NĐ-CP​ ngày 17 tháng 12 năm 2012 Về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức

217/2012/TT-BTC 17/12/2012 Nguyễn Công Nghiệp

​Thông tư số: 217/2012/TT-BTC ngày 17 tháng 12 năm 2012  Quy định sửa đổi, bổ sung mục lục ngân sách nhà nước​

01/2012/NQLT/CP-BCHTWĐTN 14/12/2012 Nguyễn Thiện Nhân

Nghị quyết liên tịch số 01/2012/NQLT/CP-BCHTWĐTN của Chính phủ - BCH Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ CHí Minh : Ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

09/2012/TT-BKHĐT 06/12/2012 Bùi Quang Vinh

Số: 09/2012/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 12 năm 2012  Quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Kế hoạch và Đầu tư​

211/2012/TT-BTC 05/12/2012 Trần Xuân Hà
​Nghị định số: 211/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2012  Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp​
số: 27/2012/QH13 23/11/2012 Nguyễn Sinh Hùng

Luật số: 27/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 Sửa đổi, bổ sung  một số Điều của Luật Phòng, chống tham nhũng​

số 38/2012/QH13 23/11/2012 Nguyễn Sinh Hùng

Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội : Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

 

26/2012/QH13 22/11/2012 Nguyễn Sinh Hùng

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết s 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân s 04/2007/QH12.​

 

Cơ quan chủ quản: THANH TRA CHÍNH PHỦ
Số giấy phép: 131/GP-BC, cấp ngày 22/08/2005 của Bộ Văn hóa Thông tin
Địa chỉ cơ quan: Lô D29 khu đô thị mới Trần Thái Tông - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 08044430 Email: ttcp@thanhtra.gov.vn;