Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
07/2013/TT-TTCP 31/10/2013 Huỳnh Phong Tranh

Thông tư số 07/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ : Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính​

08/2013/TT-TTCP 31/10/2013 Huỳnh Phong Tranh

Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập​

06/2013/TT-TTCP 30/09/2013 Huỳnh Phong Tranh

Ngày 30/9/2013, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 06/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết tố cáo thay thế cho Thông tư số 01/2009/TT-TTCP ngày 15/12/2009 của Thanh tra Chính phủ.

90/2013/NĐ-CP 08/08/2013

Quy định trách nhiệm giải trình​ của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao​​

04/2013/TT-TTCP 29/07/2013 Huỳnh Phong Tranh
05/2013/TT-TTCP 29/07/2013 Huỳnh Phong Tranh
 

Thông tư 05/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013 Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo​

 
78/2013/NĐ-CP 17/07/2013 Nguyễn Tấn Dũng

Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/07/2013 Về minh bạch tài sản, thu nhập

66/2013/NĐ-CP 27/06/2013 Nguyễn Tấn Dũng

Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang​

59/2013/NĐ-CP 17/06/2013 Nguyễn Tấn Dũng

Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng​

10/CT-TTg 12/06/2013 Nguyễn Thiện Nhân

Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014.​

57/2013/NĐ-CP 31/05/2013 Nguyễn Tấn Dũng

Nghị định số 57/2013/NĐ-CP ngày 31 tháng 05 năm 2013  về tổ chức và hoạt động Thanh tra Ngành giao thông vận tải​

36/2013/NĐ-CP 22/04/2013 Nguyễn Tấn Dũng

Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ : Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

26/2013/NĐ-CP 29/03/2013 Nguyễn Tấn Dũng

Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ : Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng

01/TT-TTCP 12/03/2013 Huỳnh Phong Tranh

​Thông tư  01/TT-TTCP ngày 12 tháng 03 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ: Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra

01/2013/TT-TTCP 12/03/2013 Huỳnh Phong Tranh
Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12 tháng 3 năm 2013 Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra​

 

 
Cơ quan chủ quản: THANH TRA CHÍNH PHỦ
Số giấy phép: 131/GP-BC, cấp ngày 22/08/2005 của Bộ Văn hóa Thông tin
Địa chỉ cơ quan: Lô D29 khu đô thị mới Trần Thái Tông - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 08044430 Email: ttcp@thanhtra.gov.vn;