Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
85/2015/QH13 25/06/2015 Nguyễn Sinh Hùng

​Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân​ ban hành ngày 25/6/2015, có hiệu lực từ ngày 1/9/2015.

01/2015/TTLT-TTCP-BNV 16/03/2015 Trần Đức Lượng

​Thông tư liên tịch quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng​

02/2015/TT-TTCP 16/03/2015 Huỳnh Phong Tranh

Thông tư quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước​

08/2014/TT-TTCP 24/11/2014 Huỳnh Phong Tranh

​Thông tư quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra

06/2014/TT-TTCP 31/10/2014 Huỳnh Phong Tranh

Thông tư quy định quy trình tiếp công dân​

07/2014/TT-TTCP 31/10/2014 Huỳnh Phong Tranh

​Thông tư Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

05/2014/TT-TTCP 16/10/2014 Huỳnh Phong Tranh

Thông tư quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra​​

04/2014/TT-TTCP 18/09/2014 Huỳnh Phong Tranh

​Thông tư Quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

64/2014/NĐ-CP 26/06/2014

Nghị định số: 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật tiếp công dân. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2014.​

01/2014/TT-TTCP 23/04/2014 Huỳnh Phong Tranh

​quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng thanh tra, kế hoạch thanh tra

12/2014/QĐ-TTg 27/01/2014 Nguyễn Tấn Dũng

V/v quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành​

222/2013/NĐ-CP 31/12/2013 Nguyễn Tấn Dũng
​Nghị Định về Thanh toán bằng tiền mặt​​​
NĐ 211/2013/NĐ-CP 19/12/2013 Nguyễn Tấn Dũng

Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.​

42/2013/QH13 25/11/2013 Nguyễn Sinh Hùng

Luật tiếp công dân do Quốc hội ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 n​​ăm 2014

150/2013/NĐ-CP 01/11/2013

Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

Cơ quan chủ quản: THANH TRA CHÍNH PHỦ
Số giấy phép: 131/GP-BC, cấp ngày 22/08/2005 của Bộ Văn hóa Thông tin
Địa chỉ cơ quan: Lô D29 khu đô thị mới Trần Thái Tông - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 08044430 Email: ttcp@thanhtra.gov.vn;