Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
Số: 05/2012/UBTVQH13 20/10/2012 Nguyễn Sinh Hùng

​Pháp lệnh Số: 05/2012/UBTVQH13 ngày 20 tháng 10 năm 2012 ​ Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnhSửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” 

Số: 04/2012/UBTVQH13 16/07/2012 Nguyễn Sinh Hùng

​Pháp lệnh Số: 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 07 năm 2012 UBTV Quốc hội ban hành Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Số: 03/2012/UBTVQH13 16/04/2012 Nguyễn Sinh Hùng

​Pháp lệnh Số: 03/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 04 năm 2012 UBTV Quốc hội ban hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Số: 02/2012/UBTVQH13 28/03/2012 Nguyễn Sinh Hùng

​Pháp lệnh Số: 02/2012/UBTVQH13 ngày 28 tháng 03 năm 2012 UBTV Quốc hội ban hành Pháp lệnh Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng

Số: 01/2012/UBTVQH13 22/03/2012 Nguyễn Sinh Hùng

​Pháp lệnh Số: 01/2012/UBTVQH13 ngày 22 tháng 03 năm 2012  Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật​

Số: 16/2011/UBTVQH12 30/06/2011 Nguyễn Phú Trọng

​Pháp lệnh Số: 16/2011/UBTVQH12 ngày 30 tháng 06 năm 2011 Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Số: 15/2011/UBTVQH12 19/02/2011 Nguyễn Phú Trọng

​Pháp lệnh Số: 15/2011/UBTVQH12 ngày 19 tháng 02 năm 2011 Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân số 03/2002/PL-UBTVQH11

Số: 14/2011/UBTVQH12 19/02/2011 Nguyễn Phú Trọng

​Pháp lệnh Số: 14/2011/UBTVQH12 gày 19 tháng 02 năm 2011 Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân số 02/2002/PL-UBTVQH11.

Cơ quan chủ quản: THANH TRA CHÍNH PHỦ
Số giấy phép: 131/GP-BC, cấp ngày 22/08/2005 của Bộ Văn hóa Thông tin
Địa chỉ cơ quan: Lô D29 khu đô thị mới Trần Thái Tông - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 08044430 Email: ttcp@thanhtra.gov.vn;