Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
07/2015/TTLT-TTCP-NHNN 25/11/2015

​Thông tư liên tịch giữa Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra​

01/2015/TTLT-TTCP-BNV 16/03/2015 Trần Đức Lượng

​Thông tư liên tịch quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng​

​số: 90/2012/TTLT-BTC-TTCP​ 30/05/2012 Lê Tiến Hào - Nguyễn Thị Minh
​TTLT số: 90/2012/TTLT-BTC-TTCP​ ngày 30 tháng 5 năm 2012 Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước 
số: 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP 22/03/2012 Nguyễn Văn Thanh - Hoàng Nghĩa Mai - Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Thượng tướng Nguyễn Thành Cung
Thông tư Liên tịch số 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP ngày 22 tháng 03 năm 2012 Quy định về quan hệ phối hợp giữa Cơ quan thanh tra, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm do Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố.
Số: 46/2012/TTLT-BTC-TTCP 16/03/2012 Nguyễn Văn Thanh - Nguyễn Thị Minh

TTLT Số: 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

số: 10/2011/TTLT-BTP-TTCP 06/06/2011 Phó tổng Thanh tra Trần Đức Lượng - Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Đinh Trung Tụng

​TTLT số: 10/2011/TTLT-BTP-TTCP ngày 06  tháng 06  năm 2011 Hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính

Số: 03/2011/TTLT-BNV-TTCP 06/05/2011 Bộ trưởng Bộ nội vụ Trần Văn Tuấn, Tổng thanh tra Trần Văn Truyền
 

​TTLT Số: 03/2011/TTLT-BNV-TTCP ngày 06 tháng 05 năm 2011 Quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng​

số: 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP 26/11/2010 Đại diện Bộ Tư pháp - Bộ Tài Chính - Thanh tra Chính phủ

​TTLT số: 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26 tháng 11 năm 2010 Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính​​

số: 475/2009/TTLT-TTCP-BNV 13/03/2009 Bộ trưởng Bộ nội vụ Trần Văn Tuấn, Tổng thanh tra Trần Văn Truyền
Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Số: 150/2007/TTLT-BTC-TTCP 14/12/2007 Phó tổng Thanh tra Mai Quốc Bình-Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hoàng Anh Tuấn

​TTLT số: 150/2007/TTLT-BTC-TTCP ngày 14 tháng 12 năm 2007 Hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của Thanh tra viên, Cán bộ thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước​

số: 2462/2007/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA 19/11/2007 Trần Văn Truyền

​Quy định việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng giữa các cơ quan Thanh tra Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

số: 527/2007/TTLT/TTCP-BNV-UBKTTW 22/03/2007 Đại diện TTCP - UBKTTW -BNV

​TTLT số: 527/2007/TTLT/TTCP-BNV-UBKTTW ngày 22 tháng 03 năm 2007  Hướng dẫn việc xác định cơ quan, đơn vị tiến hành xác minh tài sản, thu nhập phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu, phê chuẩn các chức danh tại Quốc hội   

Số: 03/2006/TTLT/VKSNDTC-TTrCP-BCA-BQP 23/05/2006 Đại diện TTCP-BCA-VKSNDTC-BQP

Thông tư Liên tịch số: 03/2006/TTLT/VKSNDTC-TTrCP-BCA-BQP ngày 23 tháng 05 năm 2006 Về quan hệ phối hợp trong việc phát hiện điều tra, xử lý các vụ có dấu hiệu tội phạm do cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố​

Số: 42/2006/TTLT/BTC-TTCP 15/05/2006 Đại diện TTCP - BTC

​TTLT số: 42/2006/TTLT/BTC-TTCP ngày 15 tháng 05 năm 2006 Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước   ​

Số: 191/2006/TTLT-TTCP-BNV-BTC 19/01/2006 Đại diện TTCP - BNV - BTC
 

​TTLT số: 191/2006/TTLT-TTCP-BNV-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2006  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 202/2005/QĐ-TTg ngày 09/08/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Thanh tra viên

Cơ quan chủ quản: THANH TRA CHÍNH PHỦ
Số giấy phép: 131/GP-BC, cấp ngày 22/08/2005 của Bộ Văn hóa Thông tin
Địa chỉ cơ quan: Lô D29 khu đô thị mới Trần Thái Tông - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 08044430 Email: ttcp@thanhtra.gov.vn;