Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
01/2017/TT-TTCP 10/04/2017
 
Thông tư Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra"​, ban hành ngày 10/4/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/5/2017 và thay thế Thông tư số 03/2015/TT-TTCP ngày 20/5/2015 của Thanh tra Chính phủ.
03/2016/TT-TTCP 29/12/2016

Thông tư số 03/2016/TT-TTCP Quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân​.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.​
02/2016/TT-TTCP 20/10/2016

Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 về việc việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

01/2016/TT-TTCP 06/10/2016
 

​Thông tư số 01/2016/TTCP Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra.

08/2015/TT-TTCP 15/12/2015 Huỳnh Phong Tranh

Thông tư quy định về Sổ nhật ký đoàn thanh tra.
06/2015/TT-TTCP 21/10/2015 Huỳnh Phong Tranh

Thông tư Quy định về rà soát, hệ thống hóa, pháp điển, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ​

02/2015/TT-TTCP 16/03/2015 Huỳnh Phong Tranh

Thông tư quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước​

08/2014/TT-TTCP 24/11/2014 Huỳnh Phong Tranh

​Thông tư quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra

06/2014/TT-TTCP 31/10/2014 Huỳnh Phong Tranh

Thông tư quy định quy trình tiếp công dân​

07/2014/TT-TTCP 31/10/2014 Huỳnh Phong Tranh

​Thông tư Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

05/2014/TT-TTCP 16/10/2014 Huỳnh Phong Tranh

Thông tư quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra​​

04/2014/TT-TTCP 18/09/2014 Huỳnh Phong Tranh

​Thông tư Quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

01/2014/TT-TTCP 23/04/2014 Huỳnh Phong Tranh

​quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng thanh tra, kế hoạch thanh tra

07/2013/TT-TTCP 31/10/2013 Huỳnh Phong Tranh

Thông tư số 07/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ : Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính​

08/2013/TT-TTCP 31/10/2013 Huỳnh Phong Tranh

Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập​

Cơ quan chủ quản: THANH TRA CHÍNH PHỦ
Số giấy phép: 131/GP-BC, cấp ngày 22/08/2005 của Bộ Văn hóa Thông tin
Địa chỉ cơ quan: Lô D29 khu đô thị mới Trần Thái Tông - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 08044430 Email: ttcp@thanhtra.gov.vn;