Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
08/2015/TT-TTCP 15/12/2015 Huỳnh Phong Tranh

Thông tư quy định về Sổ nhật ký đoàn thanh tra.
06/2015/TT-TTCP 21/10/2015 Huỳnh Phong Tranh

Thông tư Quy định về rà soát, hệ thống hóa, pháp điển, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ​

02/2015/TT-TTCP 16/03/2015 Huỳnh Phong Tranh

Thông tư quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước​

08/2014/TT-TTCP 24/11/2014 Huỳnh Phong Tranh

​Thông tư quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra

06/2014/TT-TTCP 31/10/2014 Huỳnh Phong Tranh

Thông tư quy định quy trình tiếp công dân​

07/2014/TT-TTCP 31/10/2014 Huỳnh Phong Tranh

​Thông tư Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

05/2014/TT-TTCP 16/10/2014 Huỳnh Phong Tranh

Thông tư quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra​​

04/2014/TT-TTCP 18/09/2014 Huỳnh Phong Tranh

​Thông tư Quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

01/2014/TT-TTCP 23/04/2014 Huỳnh Phong Tranh

​quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng thanh tra, kế hoạch thanh tra

07/2013/TT-TTCP 31/10/2013 Huỳnh Phong Tranh

Thông tư số 07/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ : Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính​

08/2013/TT-TTCP 31/10/2013 Huỳnh Phong Tranh

Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập​

06/2013/TT-TTCP 30/09/2013 Huỳnh Phong Tranh

Ngày 30/9/2013, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 06/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết tố cáo thay thế cho Thông tư số 01/2009/TT-TTCP ngày 15/12/2009 của Thanh tra Chính phủ.

04/2013/TT-TTCP 29/07/2013 Huỳnh Phong Tranh
05/2013/TT-TTCP 29/07/2013 Huỳnh Phong Tranh
 

Thông tư 05/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013 Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo​

 
01/TT-TTCP 12/03/2013 Huỳnh Phong Tranh

​Thông tư  01/TT-TTCP ngày 12 tháng 03 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ: Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra

Cơ quan chủ quản: THANH TRA CHÍNH PHỦ
Số giấy phép: 131/GP-BC, cấp ngày 22/08/2005 của Bộ Văn hóa Thông tin
Địa chỉ cơ quan: Lô D29 khu đô thị mới Trần Thái Tông - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 08044430 Email: ttcp@thanhtra.gov.vn;