Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
02/2015/TT-TTCP 16/03/2015 Huỳnh Phong Tranh

Thông tư quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước​

08/2014/TT-TTCP 24/11/2014 Huỳnh Phong Tranh

​Thông tư quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra

06/2014/TT-TTCP 31/10/2014 Huỳnh Phong Tranh

Thông tư quy định quy trình tiếp công dân​

07/2014/TT-TTCP 31/10/2014 Huỳnh Phong Tranh

​Thông tư Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

05/2014/TT-TTCP 16/10/2014 Huỳnh Phong Tranh
04/2014/TT-TTCP 18/09/2014 Huỳnh Phong Tranh

​Thông tư Quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

01/2014/TT-TTCP 23/04/2014 Huỳnh Phong Tranh

​quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng thanh tra, kế hoạch thanh tra

04/2013/TT-TTCP 29/07/2013 Huỳnh Phong Tranh
05/2013/TT-TTCP 29/07/2013 Huỳnh Phong Tranh
 

Thông tư 05/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013 Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo​

 
01/TT-TTCP 12/03/2013 Huỳnh Phong Tranh

​Thông tư  01/TT-TTCP ngày 12 tháng 03 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ: Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra

01/2013/TT-TTCP 12/03/2013 Huỳnh Phong Tranh
Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12 tháng 3 năm 2013 Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra​

 

 
06/2013/TT-BTTTT 07/03/2013 Nguyễn Bắc Son

Thông tư số: 06/2013/TT-BTTTT ngày 07 tháng 3 năm 2013 Quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước​

02/2013/TT-BTP 05/01/2013 Nguyễn Thúy Hiền

​Thông tư Số: 02/2013/TT-BTP ngày 05 tháng 01 năm 2013 Ban hành Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý​

217/2012/TT-BTC 17/12/2012 Nguyễn Công Nghiệp

​Thông tư số: 217/2012/TT-BTC ngày 17 tháng 12 năm 2012  Quy định sửa đổi, bổ sung mục lục ngân sách nhà nước​

09/2012/TT-BKHĐT 06/12/2012 Bùi Quang Vinh

Số: 09/2012/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 12 năm 2012  Quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Kế hoạch và Đầu tư​

Cơ quan chủ quản: THANH TRA CHÍNH PHỦ
Số giấy phép: 131/GP-BC, cấp ngày 22/08/2005 của Bộ Văn hóa Thông tin
Địa chỉ cơ quan: Lô D29 khu đô thị mới Trần Thái Tông - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 08044430 Email: ttcp@thanhtra.gov.vn;