Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
25/2018/QH14 25/06/2018

​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018

85/2015/QH13 25/06/2015 Nguyễn Sinh Hùng

​Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân​ ban hành ngày 25/6/2015, có hiệu lực từ ngày 1/9/2015.

42/2013/QH13 25/11/2013 Nguyễn Sinh Hùng

Luật tiếp công dân do Quốc hội ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 n​​ăm 2014

số: 27/2012/QH13 23/11/2012 Nguyễn Sinh Hùng

Luật số: 27/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 Sửa đổi, bổ sung  một số Điều của Luật Phòng, chống tham nhũng​

26/2012/QH13 22/11/2012 Nguyễn Sinh Hùng

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết s 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân s 04/2007/QH12.​

 

25/2012/QH13 22/11/2012 Nguyễn Sinh Hùng

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đi, bổ sung một s điu theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật Thủ đô.​

 

24/2012/QH13 20/11/2012 Nguyễn Sinh Hùng

​Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực số 28/2004/QH11

 

23/2012/QH13 20/11/2012 Nguyễn Sinh Hùng

​Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật hợp tác xã

 

22/2012/QH13 20/11/2012 Nguyễn Sinh Hùng

 Luật số 22/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội : Luật Dự trữ quốc gia​


21/2012/QH13 20/11/2012 Nguyễn Sinh Hùng

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, b sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đi, bổ sung một số điu của Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11​

20/2012/QH13 20/11/2012 Nguyễn Sinh Hùng

Luật số 20/2012/QH13 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư19/2012/QH13 20/11/2012 Nguyễn Sinh Hùng

Luật số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội: Luật Xuất bản​​

Số: 18/2012/QH13 21/06/2012 Nguyễn Sinh Hùng

​Luật Số: 18/2012/QH13 ngày 21 tháng 06 năm 2012 Quốc Hội ban hành Luật Biển Việt Nam

Số: 17/2012/QH13 21/06/2012 Nguyễn Sinh Hùng

​Luật Số: 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 06 năm 2012 Quốc Hội ban hành Luật Tài Nguyên Nước

Số: 16/2012/QH13 21/06/2012 Nguyễn Sinh Hùng

​Luật Số: 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 06 năm 2012  Quốc Hội ban hành Luật Quảng Cáo

Cơ quan chủ quản: THANH TRA CHÍNH PHỦ
Số giấy phép: 131/GP-BC, cấp ngày 22/08/2005 của Bộ Văn hóa Thông tin
Địa chỉ cơ quan: Lô D29 khu đô thị mới Trần Thái Tông - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 08044430 Email: ttcp@thanhtra.gov.vn;