Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
64/2014/NĐ-CP 26/06/2014

Nghị định số: 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật tiếp công dân. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2014.​

222/2013/NĐ-CP 31/12/2013 Nguyễn Tấn Dũng
​Nghị Định về Thanh toán bằng tiền mặt​​​
NĐ 211/2013/NĐ-CP 19/12/2013 Nguyễn Tấn Dũng

Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.​

150/2013/NĐ-CP 01/11/2013

Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

90/2013/NĐ-CP 08/08/2013

Quy định trách nhiệm giải trình​ của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao​​

78/2013/NĐ-CP 17/07/2013 Nguyễn Tấn Dũng

Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/07/2013 Về minh bạch tài sản, thu nhập

66/2013/NĐ-CP 27/06/2013 Nguyễn Tấn Dũng

Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang​

59/2013/NĐ-CP 17/06/2013 Nguyễn Tấn Dũng

Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng​

57/2013/NĐ-CP 31/05/2013 Nguyễn Tấn Dũng

Nghị định số 57/2013/NĐ-CP ngày 31 tháng 05 năm 2013  về tổ chức và hoạt động Thanh tra Ngành giao thông vận tải​

36/2013/NĐ-CP 22/04/2013 Nguyễn Tấn Dũng

Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ : Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

26/2013/NĐ-CP 29/03/2013 Nguyễn Tấn Dũng

Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ : Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng

17/2013/NĐ-CP 19/02/2013 Nguyễn Tấn Dũng
Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 2 năm 2013 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
11/2013/NĐ-CP 14/01/2013 Nguyễn Tấn Dũng

Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ : Về quản lý đầu tư phát triển đô thị

09/2013/NĐ-CP 11/01/2013 Nguyễn Tấn Dũng

Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người

10/2013/NĐ-CP 11/01/2013 Nguyễn Tấn Dũng

Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ : Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ​​

Cơ quan chủ quản: THANH TRA CHÍNH PHỦ
Số giấy phép: 131/GP-BC, cấp ngày 22/08/2005 của Bộ Văn hóa Thông tin
Địa chỉ cơ quan: Lô D29 khu đô thị mới Trần Thái Tông - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 08044430 Email: ttcp@thanhtra.gov.vn;