Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
01/2012/NQLT/CP-BCHTWĐTN 14/12/2012 Nguyễn Thiện Nhân

Nghị quyết liên tịch số 01/2012/NQLT/CP-BCHTWĐTN của Chính phủ - BCH Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ CHí Minh : Ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

số 38/2012/QH13 23/11/2012 Nguyễn Sinh Hùng

Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội : Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

 

73/NQ-CP 07/11/2012 Nguyễn Tấn Dũng

Nghị quyết số 73/NQ-CP của Chính phủ : Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2012


67/NQ-CP 05/10/2012 Nguyễn Tấn Dũng

Nghị quyết số 67/NQ-CP của Chính phủ : Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2012

số: 37/NQ-CP 03/08/2012 Nguyễn Tấn Dũng

 Nghị quyết số: 37/NQ-CP ngày  03 tháng 08 năm 2012 

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2012​
Số: 29/2012/QH13 21/06/2012 Nguyễn Sinh Hùng

​NQ Số: 29/2012/QH13 gày 21 tháng 06 năm 2012  Về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân

Số: 24/2012/QH13 20/06/2012 Nguyễn Sinh Hùng

​NQ Số: 24/2012/QH13 ngày 20 tháng 06 năm 2012 Về việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

81/2012/NQ-CP 04/02/2012 Nguyễn Tấn Dũng
 

Nghị quyết số 81/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về "xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"

số: 21/NQ-CP 12/05/2009 Nguyễn Tấn Dũng
Nghị quyết số: 21/NQ-CP Ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
số: 294A/2007/UBTVQH12 27/09/2007 Nguyễn Phú Trọng
Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 294A/2007/UBTVQH12 ngày 27 tháng 9 năm 2007 về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương về Phòng, chống tham nhũng​

số: 1039/2006/NQ-UBTVQH11 28/08/2006 Nguyễn Phú Trọng

Nghị quyết số: 1039/2006/NQ-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng

Cơ quan chủ quản: THANH TRA CHÍNH PHỦ
Số giấy phép: 131/GP-BC, cấp ngày 22/08/2005 của Bộ Văn hóa Thông tin
Địa chỉ cơ quan: Lô D29 khu đô thị mới Trần Thái Tông - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 08044430 Email: ttcp@thanhtra.gov.vn;