Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
03/2016/TT-TTCP 29/12/2016
Thông tư số 03/2016/TT-TTCP Quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân​.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.
70/2016/TTLT-BTC-TTCP 06/05/2016

Thông tư liên tịch quy định việc lập và sử dụng quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng​
05/2015/TT-TTCP 10/09/2015 Huỳnh Phong Tranh

​Thông tư Quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

04/2015/TT-TTCP 09/07/2015 Huỳnh Phong Tranh

​Thông tư Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thanh tra

1645/QĐ-TTCP 15/06/2015 Huỳnh Phong Tranh

​Quy chế cập nhật thông tin, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ

03/2015/TT-TTCP 20/05/2015 Huỳnh Phong Tranh

​Thông tư Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra"

731/QĐ-TTCP 03/04/2015 Lê Tiến Hào

​Quyết định về việc ban hành Quy chế chi trả nhuận bút, thù lao phục vụ hoạt động thường xuyên của Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ

02/2015/TT-TTCP 16/03/2015 Huỳnh Phong Tranh

​Thông tư quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước

05/2014/TT-TTCP 16/10/2014 Huỳnh Phong Tranh


04/2014/TT-TTCP 18/09/2014 Huỳnh Phong Tranh

​Thông tư quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

03/2014/TTLT-TTCP-BNV 08/09/2014
Thông tư Liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh​.
02/2014/TT-TTCP 29/04/2014 Huỳnh Phong Tranh

​Thông tư Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao​

660/QĐ-TTCP 31/03/2014 Huỳnh Phong Tranh

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ trong hoạt động của Cơ quan Thanh tra Chính phủ

467/QĐ - TTCP 11/03/2014 Huỳnh Phong Tranh

Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra Chính phủ vào phần mềm quản lý đăng ký tài sản và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước.​
326/QĐ-TTCP 27/02/2014 Huỳnh Phong Tranh

v/v ban hành Quy chế xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức cơ quan TTCP

Cơ quan chủ quản: THANH TRA CHÍNH PHỦ
Số giấy phép: 131/GP-BC, cấp ngày 22/08/2005 của Bộ Văn hóa Thông tin
Địa chỉ cơ quan: Lô D29 khu đô thị mới Trần Thái Tông - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 08044430 Email: ttcp@thanhtra.gov.vn;