• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin trong ngành
  13/07/2020

  Đại hội Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tổng hợp nhiệm kỳ 2020 -2022

  Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Kế hoạch số 150-KH/ĐU.22 ngày 04/12/2019 của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, ngày 13/7, Chi bộ Vụ Kế hoạch – Tổng hợp, Thanh tra Chính phủ tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng TTCP Bùi Ngọc Lam dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.​

  Báo cáo công tác Đảng của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 trình bày tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Ban cán sự đảng TTCP về tăng cường lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra hàng năm, Chi bộ Vu Kế hoạch - Tổng hợp đã ban hành Nghị quyết, phối hợp với Lãnh đạo Vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; kịp thời tham mưu, triển khai kế hoạch công tác năm của TTCP và của Vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

  Ban Chi ủy đã thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy; quan tâm phối hợp với lãnh đạo Vu bố trí cho đảng viên, công chức tham gia đầy đủ các đợt học tập, phổ biến, quán triệt và thưc hiện đường lối, chủ trương, chính sách, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản của Đảng… 

  13.7.2020 giơ thẻ đảng.jpg
  Đảng viên trong chi bộ đã giữ vững bản lĩnh chính trị, gương mẫu chấp hành các nguyên tắc, kỷ cương của Đảng, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nội bộ đoàn kết, không có biểu hiện bè phái, cục bộ, tiêu cực.

  Tại Đại hội, Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2017- 2020 cũng thẳng thắn nhìn nhận những thiếu sót, hạn chế như việc tổ chức sinh hoạt đảng định kỳ, nội dung sinh hoạt chưa thực sự phong phú. Trong công tác chuyên môn, chất lượng tham mưu ở một số lĩnh vực cụ thể chưa cao; chất lượng một số văn bản còn hạn chế, có sai sót.

  IMG_8966.JPG
  Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng TTCP Bùi Ngọc Lam đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Vụ Kế hoạch – Tổng hợp, đồng thời khẳng định Chi bộ Vụ đã có nhiều chuyển biến tích cực và có những bước phát triển nhất định, trong đó luôn phát huy những điều kiện thuận lợi, nỗ lực vượt qua khó khăn thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, cơ bản hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017- 2020 đề ra. Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội khá đầy đủ và toàn diện, chi tiết, thể hiện được trên tất cả các mặt công tác của nhiệm kỳ 2017- 2020. Có đánh giá về nguyên nhân, chủ quan, khách quan, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra được phương hướng nhiệm kỳ 2020- 2022.

  Về phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, nhất là những tháng cuối năm 2020 là thời gian rất khó khăn, Phó Tổng TTCP Bùi Ngọc Lam đề nghị Chi bộ Vụ tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị cũng như các mặt công tác khác của Chi bộ đề ra. Chi bộ luôn đạt Chi bộ trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

  Đại hội đã bầu ra Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020- 2022 gồm 3 đồng chí, trong đó bầu đồng chí Nguyễn Hữu Hòa, Vụ trưởng làm Bí thư, đồng chí Phạm Hữu Vũ làm Phó Bí thư và đồng chí Nguyễn Duy Đức làm Chi ủy viên.

  13.7.2020 Chụp ảnh cùng anh Lam.jpg

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS