• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin trong ngành
  25/12/2019

  Vụ Hợp tác Quốc tế tống kết công tác năm 2019

  Ngày 25/12, Vụ Hợp tác Quốc tế, Thanh tra Chính phủ tổ chức tổng kết công tác, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2019, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh dự và phát biểu chỉ đạo.

  Báo cáo kết quả công tác, Vụ Hợp tác Quốc tế (HTQT) cho biết, với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Lãnh đạo TTCP, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức Vụ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo kế hoạch công tác năm 2019 cả về chất lượng, nội dung và hình thức tổ chức; tuân thủ chặt chẽ các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại.

   

  Trong lĩnh vực hợp tác song phương, Vụ HTQT đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác theo thỏa thuận hợp tác (MOU) đã ký kết; tham mưu chuẩn bị tốt cả về nội dung và hậu cần cho Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tham gia các đoàn công tác cấp cao của lãnh đạo Đảng và Chính phủ ở nước ngoài. Việc nghiên cứu, khai thác thế mạnh của đối tác để phát huy và nâng cao hiệu quả thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký kết được chú trọng. Bên cạnh hoạt động định kỳ trao đổi đoàn để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về công tác chuyên môn, trong năm qua, hoạt động hợp tác đào tạo cán bộ và hỗ trợ kỹ thuật được quan tâm thúc đẩy, với mục tiêu góp phần tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức và nâng cao hiệu quả hoạt động trong các lĩnh vực. Các hoạt động hợp tác có ý nghĩa thiết thực đã giúp cho quan hệ hợp tác giữa Thanh tra Chính phủ và các cơ quan đối tác ngày càng được củng cố, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia trong và ngoài khu vực.

   IMG_6275.JPG

  Trong lĩnh vực hợp tác đa phương, thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ quốc tế, chủ động hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước, trong năm 2019, Vụ tiếp tục tham mưu có hiệu quả cho Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ trong việc triển khai các hoạt động hợp tác đa phương ở các cấp độ; tăng cường chia sẻ, trao đổi thông tin, tuyên truyền về những tiến triển tích cực trong công tác PCTN của Việt Nam; chủ động đề xuất sáng kiến trong hợp tác đa phương nhằm góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Thanh tra Chính phủ luôn là đối tác tích cực, tham gia chủ động và có trách nhiệm tại các tổ chức, diễn đàn hợp tác quốc tế đa phương về thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN. Cụ thể, Vụ đã chủ động triển khai các hoạt động chuẩn bị cho việc Thanh tra Chính phủ đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên của Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng khu vực Đông Nam Á (ASEAN-PAC); chủ trì đăng cai tổ chức thành công Hội nghị khu vực lần thứ 10 của Sáng kiến ADB/OECD về chống tham nhũng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và các sự kiện bên lề; tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động thực thi Công ước LHQ về chống tham nhũng (UNCAC) và tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả các nghĩa vụ trong khuôn khổ các diễn đàn hợp tác mà Thanh tra Chính phủ là thành viên.

   

  Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được của Vụ Hợp tác Quốc tế trên các mặt công tác trong năm 2019. Đối với nhiệm vụ năm 2020, Phó Tổng Thanh tra nhấn mạnh, phát huy những kết quả đã đạt được, Vụ HTQT cần tiếp tiếp tục tham mưu cho Tổng Thanh tra Chính phủ thực hiện các biện pháp hiệu quả nhằm củng cố, tăng cường các quan hệ đối tác đã được thiết lập; nghiên cứu triển khai các phương thức hợp tác hiệu quả, phục vụ trực tiếp, thiết thực cho hoạt động của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra; chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn tốt và cung cấp thông tin tích cực về những nỗ lực của Việt Nam trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN; thực hiện tốt các cam kết, nghĩa vụ và thỏa thuận quốc tế đã ký kết; tranh thủ các nguồn lực của nước ngoài để đào tạo, tăng cường năng lực cho cán bộ ngành Thanh tra. Phó Tổng Thanh tra đặc biệt lưu ý, năm 2020 Việt Nam là Chủ tịch ASEAN, Thanh tra Chính phủ là Chủ tịch Nhóm các cơ quan PCTN khu vực Đông Nam Á (ASEAN-PAC), Vụ HTQT cần tham mưu giúp Tổng Thanh tra Chính phủ đảm trách thành công vai trò Chủ tịch Nhóm các cơ quan PCTN khu vực Đông Nam Á (ASEAN-PAC) trong giai đoạn 2020-2021 và chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và cơ quan hữu quan chuẩn bị, đăng cai tổ chức thành công Hội nghị Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng khu vực Đông Nam Á (ASEAN-PAC) lần thứ 16 cùng các hoạt động bên lề Hội nghị./.

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS