• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin trong ngành
  05/07/2019

  Trung tâm Thông tin sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2019

  Ngày 4/7, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm chủ trì cuộc họp với tập thể lãnh đạo và toàn thể viên chức Trung tâm Thông tin (TTTT) sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2019

   
  ​​

  Trong 06 tháng đầu năm 2019hoạt động của TTTT đã bám sát kế hoạch công tác, chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và các nhiệm vụ đột xuất được giao, tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan, đơn vị và của ngành, phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử. Cụ thể: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và tiếp tục chuẩn bị thủ tục triển khai giai đoạn đầu tư án “Xây dựng Cổng Thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ”; thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC 2018; ban hành Kế hoạch CCHC năm 2019 của TTTT; phối hợp với Văn phòng và Viettel triển khai tập huấn sử dụng Hệ Điều hành tác nghiệp cho các công chức, viên chức TTCP theo Kế hoạch số 781/KH-TTCP ngày 22/5/2019 và triển khai các nhiệm vụ khác theo yêu cầu; tiếp tục triển khai Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo theo văn bản số 282/TTCP-TTTT và tổng hợp kết quả vận hành, khai thác; rà soát, đánh giá quá trình 01 năm vận hành, khai thác và sử dụng để đề xuất phương án nâng cấp hoặc đầu tư mới đồng thời tiếp tục duy trì, hỗ trợ các đơn vị nhập dữ liệu vào hệ thống Phần mềm “Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia báo cáo công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng”; tham mưu Tổng Thanh tra thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử của TTCP, Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo. Tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển CPĐT giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 của TTCP; triển khai các hạng mục đầu tư khác theo kế hoạch 2020…

   IMG_5604.JPG

  Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai nhiệm vụ, hoạt động của đơn vị, còn một số công việc triển khai chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra như việc triển khai thuê dịch vụ sửa chữa thiết bị tin học thường xuyên; rà soát các hợp đồng thuê dịch vụ CNTT; đánh giá đường truyền internet, email và đề xuất các giải pháp khắc phục; các giải pháp CNTT phục vụ chấm điểm ICT Index…

   

  Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đánh giá cao những kết quả đã đạt được của TTTT trong công tác 6 tháng đầu năm 2019 đã cơ bản hoàn thành những nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra. Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế như công tác chỉ đạo, điều hành chưa quyết liệt để một số công việc triển khai chậm; các bộ phận trong đơn vị chưa chủ động phối hợp trong xử lý công việc; việc phối hợp với các đơn vị liên quan cũng chưa thực sự hiệu quả.

   

  Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm nhấn mạnh, với 15 nhiệm vụ quan trọng từ nay đến cuối năm, đề nghị TTTT  tập trung quyết liệt triển khai thực hiện. Trong ban lãnh đạo phải đoàn kết, có phân công phân nhiệm rõ ràng, ưu tiên và chỉ đạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ khó khăn phức tạp, như việc đầu tư xây dựng Cổng TTĐT; thay thế thiết bị cân bằng tải phục vụ truy cập internet của Trụ sở cơ quan; các dự án đầu tư công nghệ thông tin đã được phê duyệt phải triển khai cụ thể, kịp thời, theo đúng kế hoạch và quy định. Bên cạnh đó, Phó Tổng Thanh tra lưu ý, TTTT cần xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết các nhiệm vụ, phân công cụ thể cho từng lãnh đạo, viên chức; chuẩn bị xây dựng kế hoạch, định hướng công tác năm 2020, sớm lập dự toán xây dựng dự án, mua sắm trang thiết bị cần thiết và quan tâm đến công tác phát triển đảng cho cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn./..

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS