• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin trong ngành
  21/06/2018

  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn làm việc với các đơn vị sự nghiệp

  Ngày 20/6, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã có buổi làm việc với lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp thuộc Thanh tra Chính phủ (Trường Cán bộ Thanh tra, Trung tâm Thông tin, Báo Thanh tra, Viện Khoa học Thanh tra, Tạp chí Thanh tra) về tình hình ngân sách và hoạt động 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 cuối năm 2018 và phương hướng ngân sách, hoạt động năm 2019.

  Theo báo cáo của Trường Cán bộ Thanh tra, công tác tài chính thời gian qua cơ bản thuận lợi. Tuy nhiên, hiện nay trong thực tế có một số chương trình đào tạo, bồi dưỡng do các đơn vị có nhu cầu yêu cầu được đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn chưa có quy định về mức thu học phí…; việc xây dựng Đề án triển khai sử dụng tài sản, sau khi có sự sáp nhập với Trung tâm miền Trung - Tây Nguyên đang gặp khó khăn do chờ đợi thủ tục pháp lý sáp nhập đơn vị.

  Tạp chí Thanh tra, 05 tháng đầu năm 2018 tình hình tài chính thực hiện tốt. Đề án vị trí việc làm đã hoàn thành, trình Vụ Tổ chức Cán bộ; hiện nay Tạp chí in, in với giá gần 30 nghìn đồng/1 quyển nhưng bán với giá 20 nghìn/1 quyển theo đó, Tạp chí xin ý kiến về việc tăng giá bán tạp chí in; trụ sở Tạp chí Thanh tra hiện khó khăn, cơ sở vật chất đã cũ đề nghị được sửa chữa và được bổ sung cơ sở vật chất làm việc.

  Viện Khoa học Thanh tra, theo Nghị định 50/2018/NĐ- CP, Viện Khoa học Thanh tra đổi tên thành Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra theo đó, chức năng, nhiệm vụ của Viện sẽ có sự thay đổi, hiện nay vướng mắc về con dấu theo đó một số việc phải chờ đợi. Đồng thời, Viện phải xây dựng lại Đề án vị trí việc làm để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

  IMG_3248.JPG
  Trung tâm Thông tin, đã xây dựng vị trí việc làm trình Vụ TCCB thẩm định; về phương án tự chủ TTTT kiến nghị lãnh đạo TTCP chỉ đạo các đơn vị liên quan cùng phối hợp để xác định rõ mô hình hoạt động, kinh phí để tách đơn vị tự chủ.

  Báo Thanh tra, toàn bộ các khoản nợ cũ đã được thanh toán triệt để; về đầu tư cải tạo sửa chữa chưa được thực hiện; trang thiết bị đầu tư nhỏ giọt không đồng bộ. Theo đó, Báo Thanh tra đề nghị, Lãnh đạo TTCP quan tâm hỗ trợ kinh phí để cải tạo trụ sở và đầu tư trang thiết bị làm việc.

  Phát biểu kết luận, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn cho rằng, 06 tháng đầu năm 2018, các đơn vị sự nghiệp thuộc Thanh tra Chính phủ đã thực hiện nhiệm vụ đạt kế hoạch đề ra; việc thu, chi tài chính thực hiện đúng theo quy định. Về công tác tài chính Phó Tổng Thanh tra yêu cầu các đơn vị rà soát, đánh giá lại việc thu, chi để đảm bảo hiệu quả.

  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn chỉ đạo, tất cả các đơn vị rà soát lại nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, làm căn cứ xác định những vấn đề còn thiếu, để hoàn thiện xây dựng phương án tự chủ trình Vụ Kế hoạch thẩm tra đánh giá. Ngoài ra, các đơn vị cần bám sát Vụ Tổ chức Cán bộ để hoàn thành việc thẩm định vị trí việc làm; tiến hành xây dựng dự toán ngân sách 2019 theo nội dung nhiệm vụ của năm.

  Phó Tổng Thanh tra yêu cầu, Vụ Kế hoạch và Tổng hợp tham mưu hướng dẫn các đơn vị xây dựng Kế hoạch phân bổ dự toán 2019 sát với yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị. Về thu học phí của Trường, giao Vụ Kế hoạch phối hợp Trường nghiên cứu các quy định hiện hành để ban hành khung giá. Về tăng giá bán tạp chí in, Tạp chí Thanh tra cần phân tích rõ lý do cũng như nêu ra cơ sở vì sao phải tăng giá. Trên cơ sở quy định hiện hành, Trung tâm Thông tin phối hợp với Vụ Kế hoạch và Tổng hợp rà soát lại các công việc cần phải làm để thực hiện tự chủ trong 2018.

  Một số vấn đề các đơn vị kiến nghị như giải cầu lông Báo Thanh tra, kỷ niệm 40 năm thành lập Tạp chí Thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn yêu cầu các đơn vị trong phạm vi và khả năng của mình thực hiện tiết kiệm tránh lãng phí. Về cải cách hành chính các đơn vị sự nghiệp rà soát các phần việc để hoàn thành, khắc phục những tồn tại của  năm 2017./.

       PV

     

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS