• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin trong ngành
  24/01/2018

  Thanh tra Chính phủ Kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

  Ngày 24/1, tại Hà Nội, Đảng bộ Thanh tra Chính phủ tổ chức Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2018) và Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII. Đồng chí Nguyễn Thái Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy TTCP chủ trì hội nghị. Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và truyền đạt một số nội dung Nghị quyết đến các đồng chí đảng ủy viên, thành viên các ban tham mưu của Đảng ủy TTCP, Ban chi ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở.

  Trong diễn văn kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thái Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy TTCP cho rằng, những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng khẳng định, nhờ được trang bị lý luận cách mạng và khoa học chủ nghĩa Mác – Lênin, được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện, biết vận dụng, phát triển sáng tạo lý luận vào thực tiễn cách mạng Việt Nam nên Đảng lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

  Cùng với sự lớn mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ TTCP là hạt nhân lãnh đạo cơ quan TTCP vượt qua khó khăn thách thức, từng bước trưởng thành và phát triển. Trong giai đoạn hiện nay, Đảng bộ đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức, cần tập trung cao trí tuệ, tinh thần đoàn kết để thực hiện thắng lợi chiến lược xây dựng và phát triển ngành Thanh tra, Đảng bộ luôn thể hiện vai trò lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Đảng bộ TTCP luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí cùng các thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặt ra.

  Những thắng lợi đó đã tô thắm lá cờ truyền thống vinh quang của cơ quan TTCP, được Đảng, Nhà nước, lãnh đạo chính quyền và nhân dân các cơ quan, ban ngành, địa phương ghi nhận, trân trọng, là động lực, niềm tin để Đảng bộ, cán bộ, công chức, viên chức người lao động phấn đấu xây dựng cơ quan TTCP ngày càng phát triển.

  IMG_3097.JPG
  Đảng bộ TTCP khẳng định, đứng trước những thách thức, khó khăn hiện nay sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động giữ vững ý trí, không giao động, mất cảnh giác trước âm mưu thù địch; tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về đạo đức, chính trị tư tưởng; tăng cường học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng và quyết tâm hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

  Sau Lễ Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng, Đảng bộ TTCP tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII.

  Tại hội nghị các đồng chí đảng ủy viên, thành viên các ban tham mưu của Đảng ủy TTCP, Ban chi ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở thuộc Đảng Bộ TTCP được nghe đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương truyền đạt một số nội dung Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII. Cụ thể, Nghị quyết một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới./.

                                                      PV

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS