• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin trong ngành
  03/01/2018

  Chi bộ Cục II đại hội nhiệm kỳ 2017-2020

  Ngày 02/01/2018, Chi bộ Cục Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực Miền Trung-Tây Nguyên (Cục II) đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam dự và chỉ đạo Đại hội.

  Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2017 của Chi bộ Cục II cho thấy, Chi bộ Cục II đã chấp hành đầy đủ quy định của Đảng ủy về việc sinh hoạt Đảng hàng tháng. Nội dung sinh hoạt chi bộ đảm bảo theo quy định, phổ biến tới toàn thể đảng viên Nghị quyết, Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên; thực hiện tốt quy chế quản lý hoạt động tại Trụ sở làm việc của cơ quan TTCP. Chi ủy đã có sự phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo Cục cùng với sự quyết tâm, nỗ lực đoàn kết và trách nhiệm cao của các đảng viên và công chức nên đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị; các công việc được giao đều hoàn thành có chất lượng, hiệu quả, phục vụ kịp thời sự điều hành của Đảng ủy TTCP, lãnh đạo TCTP. Công tác tư tưởng đã được Chi bộ thực hiện tốt, đến nay các đảng viên trong chi bộ và công chức trong Cục đều yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ, có lập trường tư tưởng vững vàng kiên định. Công tác xây dựng Đảng và đoàn kết nội bộ trong Chi ủy, Chi bộ và trong Cục vẫn được giữ vững và tiếp tục phát huy, tổ chức duy trì sinh hoạt Cấp ủy và Chi bộ đều đặn, thực hiện tốt công tác phát triển đảng, công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị-xã hội.
  Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại, hạn chế như việc sinh hoạt chi bộ chưa đúng quy định vào ngày đầu tháng do đặc thù của đơn vị; nội dung sinh hoạt chưa thật sự phong phú,  ý kiến đóng góp của đảng viên trong các cuộc họp chưa nhiều; việc quán triệt và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa được sâu sắc; công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong chi bộ đôi lúc cũng chưa được thường xuyên do công chức phải đi công tác dài ngày…
  26612890_1765920486751478_1528009576_o.jpg


  Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 05 đồng chí; bầu trực tiếp Bí thư và Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng chí Nguyễn Hồng Giang, Cục trưởng được bầu giữ chức Bí thư chi bộ và đồng chí Lê Quốc Khanh, Trưởng phòng Tổng hợp được bầu giữ chức Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.
                                                                                                   PV

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS