• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  19/07/2019

  Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra sơ kết công tác chuyên môn, công tác đảng 6 tháng đầu năm 2019

  Ngày 18/07/2019, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra đã tổ chức sơ kết công tác chuyên môn, công tác đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

  ​Theo báo cáo, ngay từ đầu năm, Ban Chi ủy, Lãnh đạo Vụ đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 32-NQ-BCSĐ ngày 11/03/2019 của ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra năm 2019, Chỉ thị 769/CT-TTCP ngày 17/05/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra; kịp thời tham mưu trình Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ phê duyệt Kế hoạch  năm 2019 về kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ cũng như Kế hoạch công tác chuyên môn của Vụ. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Lãnh đạo TTCP, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể công chức Vụ GSTĐ&XLSTT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao: Đã triển khai nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Ban cán sự, các quyết định, kế hoạch của Lãnh đạo TTCP; tổ chức giám sát 11 đoàn thanh tra; thẩm định 13 dự thảo kết luận thanh tra (trong đó có một dự thảo kết luận thanh tra thẩm định 2 lần); thực hiện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý sau thanh tra đối với 08 kết luận thanh tra; tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo TTCP trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, xử lý sau thanh tra.
  IMG_8315.JPG


  Theo đánh giá chung, 6 tháng đầu năm 2019, Vụ đã chủ động triển khai, thực hiện, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực; công tác giám sát, thẩm định và đôn đốc, kiểm tra việc xử lý sau thanh tra đã có sự chuyển biến tích cực; trình độ, năng lực của cán bộ, công chức tiếp tục được nâng lên; công tác xây dựng nội bộ, xây dựng thể chế, quản lý nhà nước và các mặt công tác khác được quan tâm, góp phần nâng cao kết quả công tác chung của Thanh tra Chính phủ; đảng viên, công chức trong vụ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức trách nhiệm với công việc được phân công; Chi ủy, Lãnh đạo Vụ  thường xuyên quan tâm, chủ động, có giải pháp, kế hoạch cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác chuyên môn, công tác đảng.
                                                                                                           PV

                                             

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS