• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  17/07/2019

  Vụ III sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

  ​Ngày 17/07/2019, Vụ III-Thanh tra chính phủ đã tiến hành sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm dự và phát biểu chỉ đạo.

  ​Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2019, được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Vụ III đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
  Về công tác thanh tra, Vụ III tiếp tục hoàn thành 4 cuộc thanh tra năm 2018 chuyển sang và triển khai 01 cuộc đột xuất do Thủ tướng Chính phủ giao. Nhìn chung, các cuộc thanh tra đã giữ tốt kỷ luật, đảm bảo quy trình nghiệp vụ, quy chế hoạt động của đoàn thanh tra.
  Về các mặt công tác khác Vụ cũng cơ bản hoàn thành như: Công tác quản lý Nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với bộ, ngành được tăng cường; tham gia tích cực và có chất lượng công tác xây dựng thể chế, nhất là đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành thuộc lĩnh vực theo dõi. Ngoài ra, Vụ III đã thực hiện tốt một số nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ giao. Cụ thể, Vụ được giao chủ trì thực hiện 7 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành đúng hạn 6 nhiệm vụ, 1 nhiệm vụ đang trong hạn; phối hợp với Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra tiếp tục theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra năm 2018.
  IMG_8295.JPG


  Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đánh giá, Vụ III cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đảm bảo yêu cầu. Tuy nhiên, Phó Tổng Thanh tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần có giải pháp khắc phục để 6 tháng cuối năm đạt kết quả công tác tốt hơn nữa như: Một số kết luận thanh tra ban hành chậm, chất lượng chưa cao; một số báo cáo kết quả thanh tra cũng như văn bản đóng góp ý kiến với các bộ, ngành còn hạn chế do trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệmcủa một số công chức chưa cao; công tác xây dựng nội bộ, tính đoàn kết, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chưa thật sự tốt… Đối với nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, Phó tổng Thanh tra nhấn mạnh, Vụ III phải tập trung lực lượng hoàn thành tốt các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2019; chuẩn bị tốt việc xây dựng định hướng kế hoạch thanh tra năm 2020…
                                                                                                    PV
                                                                                                                                         

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS