• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  05/07/2018

  Họp Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Thanh tra

  Ngày 05/7, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Thanh tra họp thẩm định, xét đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đối với tập thể và cá nhân thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ năm 2017. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Thanh tra chủ trì cuộc họp, toàn thể các thành viên Hội đồng dự họp.

  Báo cáo với Hội đồng tổng hợp kết quả đợt xét khen thưởng cấp Nhà nước năm 2017 của cơ quan Thanh tra Chính phủ, thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Thanh tra (Vụ Tổ chức Cán bộ) cho biết: Sau khi gửi Văn bản số 26/TTCB-TĐKT ngày 12/3/2018 về việc khen thưởng cấp Nhà nước tới các Cục, vụ, đơn vị, Vụ Tổ chức Cán bộ đã nhận được 12 tờ trình của 12 đơn vị trong đó đề xuất khen thưởng cho:  01 tập thể lớn; 01 tập thẻ nhỏ; 20 cá nhân.

  Qua rà soát, Vụ Tổ chức Cán bộ trình Hội đồng các hình thức khen thưởng trong đó: Đối với Tập thể: Cờ Thi đua của Chính phủ năm 2017 cho 01 tập thể lớn; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2017 cho 01 tập thể nhỏ. Đối với cá nhân: Huân chương Lao động hạng Nhất cho 01 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Nhì cho 02 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba cho 05 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 cá nhân.

  IMG_3406.JPG
  Ý kiến các thành viên Hội đồng cơ bản nhất trí với những cá nhân, tập thể được đề xuất khen thưởng. Tuy nhiên với mục đích, ý nghĩa khen thưởng để nêu gương động viên, khuyến khích các cá nhân tập thể trong học tập, lao động, Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Thanh tra cho rằng, số lượng khen thưởng như trên chưa tương xứng. Theo đó, Hội đồng quyết định lùi thời gian một tuần chốt số lượng quyết định trình khen thưởng để các cục, vụ, đơn vị rà soát, nghiên cứu gửi danh sách đề nghị khen thưởng cho tập thể đối với danh hiệu tặng cờ thi đua của Chính phủ và tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

   

                                                         PV

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS