• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  14/02/2020

  Họp Ban soạn thảo Quyết định danh mục Bí mật nhà nước của ngành Thanh tra

  abc.JPG

  Ngày 13/2, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chủ trì họp Ban soạn thảo Quyết định danh mục Bí mật nhà nước của ngành Thanh tra. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban soạn thảo và Tổ giúp việc. 

  Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế trình bày báo cáo tiếp thu các ý kiến góp ý hoàn thiện nội dung Dự thảo Quyết định sau đăng tải công khai trên Cổng TTĐT của TTCP. Theo đó, Dự thảo Quyết định có 4 Điều: Điều 1. Quy định danh mục bí mật nhà nước độ tối mật của ngành thanh tra; Điều 2. Danh mục bí mật nhà nước độ mật của ngành thanh tra; Điều 3. Hiệu lực thi hành và Điều 4. Trách nhiệm thi hành.

  Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh yêu cầu Vụ Pháp chế nghiên cứu Mục 8, 9, 10 trong Điều 2 tổng hợp lại thành một Điều riêng của Quyết định; tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, biên tập hoàn thiện nội dung Quyết định một cách chặt chẽ. Sau khi hoàn thiện nội dung, kiến nghị Tổng Thanh tra chủ trì họp lấy ý kiến các đơn vị liên quan để ban hành Quyết định.

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS