• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  16/12/2019

  Vụ Pháp chế tổng kết công tác chuyên môn, công tác Đảng năm 2019

  Ngày 16/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Vụ Pháp chế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuyên môn, công tác Đảng năm 2019. Hội nghị do Vụ trưởng Vụ Pháp chế Đinh Văn Minh chủ trì. Tham dự Hội nghị có đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ cùng toàn thể công chức của Vụ Pháp chế.

  Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động cho thấy, năm 2019 Vụ Pháp chế đã tích cực, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Trong đó, hoàn thành tốt công tác xây dựng thể chế; công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đạt được nhiều kết quả tích cực; tập thể đơn vị luôn đoàn kết thống nhất; công chức trong Vụ luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt nội quy làm việc của cơ quan, đơn vị.

  Từ các kết quả đạt được, Vụ đề ra phương hướng trong thời gian tới đó là, chủ động đổi mới các mặt công tác pháp chế, không để chậm văn bản, tồn đọng công việc; thường xuyên đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành; tăng cường phối hợp với các cục, vụ, đơn vị trong cơ quan Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành liên quan để tổ chức tốt nhiệm vụ được giao; tăng cường phối hợp giữa lãnh đạo, chi ủy, công đoàn trong thực hiện nhiệm vụ; nghiêm túc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính và kỷ luật lao động của từng công chức trong đơn vị.

  Để làm tốt hơn các nhiệm vụ trong thời gian tới, Vụ Pháp chế kiến nghị lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao đối với công tác pháp chế; quan tâm tạo điều kiện để cán bộ Vụ Pháp chế tham gia các Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN giúp tăng cường kinh nghiệm thực tiễn để phục vụ công tác xây dựng thể chế.

  Cùng ngày, Vụ Pháp chế cũng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019.

  Trên cơ sở kết quả công tác chuyên môn, công tác Đảng, Vụ đã tiến hành phân loại công chức, đảng viên bình xét các danh hiệu thi đua năm 2019 theo đúng quy định của TTCP.

                                                            PV

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS