• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  24/07/2019

  Văn phòng Thanh tra Chính phủ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

  ​​Ngày 26/12, Văn phòng Thanh tra Chính phủ đã tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm dự và phát biểu chỉ đạo.


  Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2019, với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Lãnh đạo TTCP, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động, Văn phòng TTCP tiếp tục bám sát quy chế, kế hoạch công tác, chỉ đạo của lãnh đạo, phát huy hiệu quả rõ rệt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đạt được những kết quả cụ thể: Công tác xây dựng thể chế được quan tâm, xây dựng có chất lượng, áp dụng thực tiễn; công tác hành chính – văn thư – lưu trữ đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo; công tác tham mưu tổng hợp đã được đổi mới, chất lượng được nâng lên; công tác quản trị đã đi vào ổn định ngày càng phục vụ tốt hơn, kịp thời đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; công tác mua sắm, hậu cần đảm bảo đúng chính sách, chế độ và tiết kiệm; công tác tài vụ bám sát kế hoạch ngân sách được duyệt, chủ động tham mưu đảm bảo kịp thời kinh phí phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan; công tác quản lý, sử dụng phương tiện an toàn, chặt chẽ, hiệu quả; công tác phối hợp trong văn phòng và phối hợp với các cục, vụ, đơn vị có nhiều chuyển biến, kể cả bên trong cơ quan cũng như các đơn vị ngoài cơ quan; công tác đầu tư xây dựng được thực hiện hiệu quả, đúng theo hồ sơ thiết kế đã được lãnh đạo TTCP phê duyệt, không vượt tổng mức đầu tư và không gây thất thoát, lãng phí trong sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

   IMG_5767.JPG

  Bên cạnh những kết quả đạt được, còn tồn tại một số hạn chế như: Trách nhiệm quản lý, quán xuyến trong từng viêc, từng bộ phận lãnh đạo chưa thực sự sát sao, quyết liệt; công tác quản trị nhiều việc còn chậm; công tác bảo vệ vẫn còn thiếu sót; một số công việc của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng còn chậm, …

   

  Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của tập thể công chức, người lao động Văn phòng TTCP trong 6 tháng đầu năm 2019. Văn phòng TTCP đã có nhiều đổi mới trong quản lý, chỉ đạo điều hành; tập thể công chức, người lao động có trách nhiệm với công việc; công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, công tác tài vụ, quản trị ngày càng tốt hơn; công tác cải cách hành chính ngày có nhiều tiến bộ. Đối với phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2019, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm yêu cầu, Văn phòng TTCP cần tập trung tốt nhất phục vụ cho các hoạt động, phải chủ động có kế hoạch cụ thể; lãnh đạo Văn phòng phải đôn đốc, kiểm tra quyết liệt; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./..

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS