• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  21/05/2019

  Họp Hội đồng khoa học Thanh tra Chính phủ

  Ngày 21/5, Hội đồng khoa học Thanh tra Chính phủ họp thảo luận cho ý kiến về danh mục đề tài khoa học năm 2020. Tiến sĩ Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch hội đồng Khoa học chủ trì. Toàn thể thành viên Hội đồng Khoa học Thanh tra Chính phủ tham dự cuộc họp.

  Báo cáo tại cuộc họp, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (đơn vị thường trực của Hội đồng khoa học TTCP) cho biết, theo tổng hợp danh mục đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học năm 2020 có 13 đề tài cấp bộ và 09 đề tài khoa học cấp cơ sở. Trong đó, lĩnh vực thanh tra có 05 đề tài cấp bộ và 02 đề tài cấp cơ sở; lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo có 01 đề tài cấp bộ, 03 đề tài cấp cơ sở; lĩnh vực phòng, chống tham nhũng có 03 đề tài cấp bộ và 04 đề tài cấp cơ sở; lĩnh vực khác có 04 đề tài cấp bộ.
  IMG_0175.JPG
  Thảo luận, cho ý kiến tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đánh giá cao đơn vị thường trực Hội đồng trong việc tổng hợp danh mục các đề tài nghiên cứu của năm 2020. Các thành viên Hội đồng cho rằng, nên gom các vấn đề giống nhau vào một đề tài để nghiên cứu; đơn vị thường trực Hội đồng tiếp tục rà soát lại tên cũng như thuyết minh của một số đề tài vì đang thiếu sự thống nhất, logic giữa các vấn đề.

  Phát biểu kết luận, Tiến sĩ Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng khoa học ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng tại cuộc họp. Chủ tịch Hội đồng khoa học Thanh tra Chính phủ đề nghị Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra tiếp thu toàn bộ các ý kiến của thành viên Hội đồng, rà soát hoàn chỉnh danh mục đề tài nghiên cứu khoa học năm 2020 gửi các thành viên hội đồng cho ý kiến thống nhất để báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ./.

   

  PV

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS