• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  22/04/2019

  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh làm việc với Lãnh đạo Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra

  Ngày 22/4, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh đã có buổi làm việc với Lãnh đạo chủ chốt Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra. Dự buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo Văn phòng, Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Vụ Tổ chức Cán bộ Thanh tra Chính phủ. 

  Tại buổi làm việc, đại diện Lãnh đạo Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra báo cáo nội dung Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học Thanh tra Chính phủ. Quy chế có 4 Chương, 17 Điều, trong đó quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng; tiêu chuẩn thành viên Hội đồng; bộ máy giúp việc, chế độ làm việc, các điều kiện đảm bảo hoạt động của Hội đồng và điều khoản thi hành của Quy chế.

  Bên cạnh đó, Viện đã báo cáo Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học Thanh tra Chính phủ. Theo đó, Viện đề nghị, Lãnh đạo TTCP sớm cho kiện toàn Hội đồng Khoa học TTCP để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Thanh tra Chính phủ.

  Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh cho rằng việc kiện toàn Hội đồng khoa học Thanh tra Chính phủ là rất cần thiết. Các thành viên Hội đồng phải là những người có niềm đam mê nghiên cứu khoa học, nhiệt tình và có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn. Cụ thể, Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh giao Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra phối hợp cùng Vụ Tổ chức Cán bộ nghiên cứu, tham mưu danh sách, số lượng thành viên Hội đồng để báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ xem xét.

  Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh nhấn mạnh, mục tiêu cơ bản là thay đổi phương thức hoạt động của Hội đồng, do đó Quy chế hoạt động của Hội đồng cần sát với thực tiễn. Để thực hiện được, Viện cần tổ chức họp lấy ý kiến rộng rãi các cục, vụ, đơn vị cơ quan Thanh tra Chính phủ cho việc xây dựng Quy chế, nhằm tạo tính đồng thuận cao trong quá trình thực hiện sau khi Quy chế được ban hành; nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến đại biểu dự họp để bổ sung nội dung của Quy chế; tham khảo phương thức hoạt động của Hội đồng khoa học một số bộ, ngành để tham mưu cho Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

  Về kinh phí hoạt động của Hội đồng, Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh giao Văn Phòng Thanh tra Chính phủ nghiên cứu và cân đối để tổ chức thực hiện.

                                                         PV

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS