• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  17/04/2019

  Trung tâm Thông tin họp tổng kết công tác Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II/2019

  IMG_8437.png

  Ngày 16/4, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm chủ trì làm việc với tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức Trung tâm Thông tin (TTTT) về kết quả công tác Quý I và triển khai nhiệm vụ công tác Quý II/2019. Dự buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo Văn phòng, Thanh tra Chính phủ. 

  Trong Quý I/2019, hoạt động của TTTT tiếp tục có những bước chuyển biến tích cực, về cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch công tác theo chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ. Cụ thể: Đã tham mưu cho lãnh đạo TTCP ký quyết định thành lập Tổ giúp việc, quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử; phối hợp với Văn phòng ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ các gói thầu cung cấp đường truyền internet kênh riêng; tham mưu ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử TTCP; tiếp tục hỗ trợ và đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo theo Văn bản số 273/TTCP-TTTT ngày 05/3/2019 của Thanh tra Chính phủ; công tác thông tin, tuyên truyền trên Cổng TTĐT TTCP đã kịp thời phản ánh được các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo TTCP và các cục, vụ, đơn vị. Công tác đầu tư dự án Cổng thông tin điện tử TTCP đã triển khai bám sát kế hoạch, tiến độ, đảm bảo đúng quy định.

  Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai nhiệm vụ, hoạt động của đơn vị, còn một số công việc triển khai chậm như: Hợp đồng thuê dịch vụ sửa chữa thiết bị tin học thường xuyên; đánh giá đường truyền internet, email và đề xuất các giải pháp khắc phục …; thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT chưa đa dạng, phong phú, chưa phản ánh hết các lĩnh vực hoạt động của cơ quan Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra.


  Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đánh giá cao những kết quả đã đạt được của TTTT trong công tác Quý I/2019 nhất là công tác triển khai các dự án đầu tư theo kế hoạch, công tác phối hợp với các đơn vị liên quan. Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế như công tác chỉ đạo, điều hành chưa quyết liệt để một số công việc triển khai chậm, chưa kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo TTCP các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm yêu cầu, các dự án đầu tư công nghệ thông tin đã được phê duyệt phải triển khai cụ thể, kịp thời, theo đúng kế hoạch và quy định; sớm tiến hành thực hiện các bước mua sắm thiết bị cân bằng tải phục vụ truy cập internet của trụ sở TTCP; phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương để xây dựng quy trình đăng ký lịch và trả kết quả lịch hẹn tiếp công dân trên Cổng TTĐT; phối hợp chặt chẽ với Văn Phòng để triển khai thực hiện chữ ký số trên phần mềm Điều hành tác nghiệp cho lãnh đạo TTCP và lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm phải hoàn thành trước 10/5/2019; chú trọng nâng cao chất lượng các bài viết và hình ảnh được đăng tải trên Cổng; các cục, vụ, đơn vị có liên quan phải cung cấp kịp thời cho TTTT các văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, các kế hoạch công tác … để đăng tải trên Cổng TTĐT theo quy định. Đặc biệt, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm nhắc nhở, TTTT cần đoàn kết nhất trí trong chỉ đạo, điều hành, đúng nguyên tắc chế độ thủ trưởng, khách quan, công tâm; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, thường xuyên kiểm tra, giám sát công việc thực hiện, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị./..

   

                                      .PV.

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS