• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  24/07/2018

  Tọa đàm khoa học đề tài: Hình thức thanh tra – Những vấn đề lý luận và thực tiễn

  Ngày 24/7, tại trụ sở Thanh tra TP Hà Nội, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức tọa đàm khoa học đề tài “Hình thức thanh tra – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Chánh Thanh tra TP Hà Nội Nguyễn An Huy, TS. Đinh Văn Minh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ Ngô Mạnh Hùng cùng chủ trì tọa đàm.   

  Theo đề cương nghiên cứu, mục tiêu đề tài nhằm làm sáng tỏ cơ sở khoa học xác định các hình thức thanh tra và ý nghĩa thực tiễn của hình thức thanh tra trong hoạt động thanh tra. Bên cạnh đó, làm sáng tỏ các vấn đề lý luận cơ bản về hình thức thanh tra trên cơ sở làm rõ quan niệm, đặc điểm, tính chất, mối quan hệ của hình thức thanh tra cùng các yếu tố có liên quan; đánh giá thực trạng pháp luật về hình thức thanh tra và các quy định của pháp luật có mối liên hệ trực tiếp với các hình thức thanh tra; đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật thanh tra và tăng cường hiệu lực thực hiện các hình thức thanh tra trên thực tế.

  Nêu tính cấp thiết cần nghiên cứu, Nhóm nghiên cứu đề tài cho rằng: quy định của pháp luật về hình thức thanh tra còn đơn giản, chưa bao quát và làm rõ biểu hiện khách quan của hình thức thanh tra cũng như mối quan hệ giữa hình thức thanh tra với các yêu cầu khác của hoạt động thanh tra; hình thức thanh tra theo chương trình kế hoạch trên thực tế chưa đảm bảo tính toàn diện và cụ thể, chưa đáp ứng yêu cầu của quản lý; hình thức thanh tra thường xuyên của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành chưa được quy định cụ thể.v.v.

  Nhóm nghiên cứu chỉ ra một số nội dung chính cần được nghiên cứu. Cụ thể, đề tài được kết cấu thành 03 chương. Chương I, Cơ sở lý luận về hình thức thanh tra; Chương II, Thực trạng quy định pháp luật và thực tiễn thực hiện các hình thức thanh tra; Chương III, Phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và tăng cường hiệu lực thực hiện các hình thức thanh tra.

  Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung góp ý kiến về quan niệm, khái niệm hình thức thanh tra; cách thức tiếp cận để định danh và phân biệt hình thức thanh tra; mối quan hệ giữa hình thức thanh tra và các yếu tố khác có liên quan; ý nghĩa các hình thức thanh tra đối với công tác thanh tra; kết quả thực hiện các hình thức thanh tra trong thực tiễn… Cho rằng, đây là đề tài hay, có giá trị trong thực tiễn, các đại biểu chia sẻ một số vấn đề hiện nay trong công tác này sở, ngành còn gặp khó khăn như lực lượng mỏng; công tác thanh tra, kiểm tra nhiều lúc chưa được phân định rõ, ngoài ra, một số tồn tại hạn chế về pháp luật, về tổ chức thực hiện cũng như yếu tố con người làm ảnh hưởng không nhỏ tới việc xác định hình thức thanh tra, kiểm tra./.

                                                         PV

   

  Tin mới

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS