• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  18/07/2018

  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm làm việc với Văn phòng TTCP

  Ngày 18/07/2018, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị có liên quan của Thanh tra Chính phủ đã có buổi làm việc với Văn phòng TTCP về những nội dung liên quan tới hoạt động của đơn vị trong thời gian qua.  ​

  Tại buổi làm việc, đại diện Lãnh đạo Văn phòng đã báo cáo về cơ cấu tổ chức, tình hình hoạt động, những kết quả chủ yếu cũng như những thuận lợi, khó khăn và một số đề xuất, kiến nghị của Văn phòng TTCP với Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để Văn phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
  IMG_5985.JPG


  Sau khi lắng nghe các ý kiến của Lãnh đạo Văn phòng cũng như các ý kiến của đại diện một số đơn vị có liên quan về một số vấn đề như: Công tác xây dựng thể chế; công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, tổng hợp; công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính; công tác tài vụ; công tác quản trị…Phó Tổng Thanh Chính phủ Trần Ngọc Liêm ghi nhận và đánh giá Văn phòng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, góp phần cùng cơ quan TTCP hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững phẩm chất, đạo đức, có tinh thần đoàn kết nội bộ tốt. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cũng chỉ ra một số hạn chế trong hoạt động chuyên môn như: Công tác quản trị, phương tiện; cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan; sự phối hợp với các cục, vụ, đơn vị trong cơ quan … và yêu cầu cần chỉ ra các giải pháp để làm tốt hơn nữa những công tác này., 
  Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Phối hợp với Trung tâm Thông tin sớm hoàn thành việc,  xây dựng phần mềm điều hành tác nghiệp; phối hợp với vụ Kế hoạch, Tài chính hoàn thiện thủ tục các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa và mua sắm của cơ quan trong năm 2019; làm tốt công tác bảo vệ trị an của cơ quan; sớm xây dựng hoàn thiện quy chế làm việc của Văn phòng theo Nghị định 50/ NĐ-CP…  
      
  Tin mới

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS