• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  17/07/2018

  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm làm việc với Vụ III

  Ngày 17/07/2018, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị có liên quan của Thanh tra Chính phủ đã có buổi làm việc với tập thể Vụ III về những nội dung liên quan tới hoạt động của đơn vị trong thời gian qua.  

  Tại buổi làm việc, tập thể lãnh đạo và một số công chức của Vụ III đã báo cáo tình hình hoạt động của Vụ, những thuận lợi, khó khăn và một số đề xuất, kiến nghị với Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để Vụ III hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
  IMG_5965.JPG


  Sau khi lắng nghe các ý kiến của Vụ III cũng như các ý kiến của đại diện một số đơn vị có liên quan về một số vấn đề như: Công tác xây dựng kế hoạch và triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch; công tác tổ chức, cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; việc ổn định tổ chức sau khi thực hiện việc sắp xếp lại Vụ III theo Nghị định 50\NĐ-CP của Chính phủ. Phó Tổng Thanh Chính phủ Trần Ngọc Liêm ghi nhận và đánh giá Vụ III là đơn vị luôn hoàn thành tốt các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt cũng như các nhiệm vụ khác được giao; đội ngũ cán bộ, công chức luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững phẩm chất, đạo đức của người cán bộ thanh tra... Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cũng chỉ ra một số hạn chế trong hoạt động chuyên môn và yêu cầu, lãnh đạo Vụ, nhất là Vụ trưởng phải tăng cường công tác quản lý, giám sát cán bộ tại các đoàn thanh tra; cần tập trung tìm ra các giải pháp để nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra; nâng cao chất lượng việc góp ý các văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, ngành, lĩnh vực do đơn vị phụ trách.
  Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Tổng Thanh tra đề nghị Vụ III cần tập trung lực lượng chuẩn bị tốt nhất cho hai cuộc thanh tra diện rộng về lĩnh vực y tế và giáo dục trong năm 2019 và cần chuẩn bị thêm một số cuộc thanh ra dự phòng; quan tâm tới  công tác xây dựng nội bộ. Phó Tổng Thanh tra rất mong cấp ủy và lãnh đạo quan tâm tới công tác xây dựngkhối đoàn kết trong nội bộ đơn vị, phấn đấu đưa Vụ III thành đơn vị  vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. 
                                                                                             PV

  Tin mới

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS