• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  14/06/2018

  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn làm việc với Trung tâm Thông tin

  Ngày 14/6, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Thông tin về kết quả công tác 06 tháng đầu năm và nhệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2018. Toàn thể công chức, viên chức Trung tâm Thông tin dự họp.

  Báo cáo kết quả công tác 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2018, Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Thông tin Nguyễn Đức Thắng cho biết: Về công tác thông tin, Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ đã đăng tải hàng trăm tin, bài về các hoạt động, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo TTCP và các vụ, cục, đơn vị. Về công tác hạ tầng kỹ thuật, duy trì hoạt động thường xuyên và đảm bảo an toàn bảo mật cho hạ tầng kỹ thuật được thông suốt; đảm bảo kết nối internet ổn định; kịp thời hỗ trợ, sửa chữa, khắc phục các lỗi hỏng kỹ thuật CNTT tại các đơn vị thuộc TTCP; kết nối các phiên họp truyền hình trực tuyến đảm bảo chất lượng hiệu quả.

  Đánh giá kết quả thực hiện công tác 06 tháng đầu năm của TTTT cho thấy, TTTT cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Trong đó, công tác ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính được đặc biệt chú trọng; công tác thông tin tuyên truyền trên Cổng TTĐT TTCP đã kịp thời phản ánh được các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo TTCP và các cục, vụ, đơn vị.  Công tác chỉ đạo, lãnh đạo trong đơn vị được thực hiện hợp lý, bám sát kế hoạch công tác chỉ đạo của Lãnh đạo TTCP và các nhiệm vụ đột xuất được giao.

  IMG_3228.JPG
  Bê cạnh đó, TTTT cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế đó là, việc tham mưu cho lãnh đạo TTCP về ứng dụng CNTT trong hoạt động, xây dựng ngành còn chưa thường xuyên, liên tục, thiếu giải pháp mang tính tổng thể; một số công việc xử lý chậm chưa đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo, điều hành; công tác phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết, xử lý phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chưa tốt.

  Để làm tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới, TTTT kiến nghị với Ban Cán sự đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho đơn vị kiện toàn tổ chức; bổ sung cán bộ có chuyên môn về CNTT; tiếp tục quan tâm, đầu tư cho CNTT; kịp thời thay thế các trang thiết bị đã hết khấu hao; cải thiện hạ tầng an toàn bảo mật và phần mềm; quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành đối với các vụ, cục, đơn vị ứng dụng CTNN vào hoạt động trong công tác nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính.

  Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đánh giá 06 tháng đầu năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể lãnh đạo, cùng sự phấn đấu, nỗ lực của công chức, viên chức các nhiệm vụ theo kế hoạch của TTTT đã cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra. Kết quả cụ thể của đơn vị trên từng mặt đã có báo cáo đánh giá cụ thể theo từng phần, nội dung, chương trình. Phó Tổng thanh tra cũng cha sẻ với đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn nhiều khó khăn về kinh phí, về lực lượng chuyên môn, chuyên sâu còn thiếu, mô hình hoạt động cũng như chính sách chế độ đãi ngộ chưa có, chưa rõ ràng cụ thể dẫn đến công chức, viên chức trong đơn vị có lúc chưa yên tâm công tác.

  Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn chỉ đạo, TTTT cần tập trung hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành các công việc theo kế hoạch năm 2018. Trong đó, chú trọng công tác cải cách hành chính, khắc phục những hạn chế của năm 2017. Đồng thời, tiền hành rà soát để cụ thể hóa việc thực hiện các nhiệm vụ trong đó, 04 nhóm việc cần lưu ý: Việc triển khai ĐHTN; Hệ thống cơ sở Dữ liệu quốc gia về KN, TC; xây dựng ban hành quy chế quản lý sử dụng Hệ thống cơ sở Dữ liệu quốc gia về KN, TC; việc chịu trách nhiệm về kiểm tra quản lý cấu hình trong mua sắm thiết bị.

  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu, TTTT phải thể hiện rõ hơn vai trò, trách nhiệm phối hợp với Vụ Kế hoạch và Tổng hợp, Văn phòng trong mua sắm thiết bị CNTT. Đồng thời, phối hợp với Văn phòng TTCP rà soát trang bị đủ máy tính cho cán bộ công chức, viên chức trong năm 2018; tiến hành rà soát lại máy chủ, đường truyền, wifi…để có phương án trang bị, quản lý, sử dụng cho phù hợp. Đối với các kiến nghị của TTTT, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn ghi nhận để ý kiến với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo TTCP xem xét, giải quyết.

                                                          PV

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS