• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  29/03/2018

  Hội đồng khoa học Thanh tra Chính phủ họp Quý I/2018

  Ngày 29/3, Hội đồng khoa học Thanh tra Chính phủ họp thảo luận cho ý kiến về danh mục đề tài khoa học năm 2019. Tiến sĩ Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch hội đồng chủ trì. Tham dự cuộc họp là toàn thể thành viên Hội đồng khoa học Thanh tra Chính phủ.

  Báo cáo tại cuộc họp, Viện Khoa học Thanh tra (đơn vị thường trực của Hội đồng khoa học TTCP) cho biết, theo tổng hợp danh mục đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học năm 2019 có 20 đề tài cấp bộ và 19 đề tài khoa học cấp cơ sở. Trong đó, lĩnh vực thanh tra có 07 đề tài cấp bộ và 07 đề tài cấp cơ sở; lĩnh vực tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo có 09 đề tài cấp bộ, 07 đề tài cấp cơ sở; lĩnh vực phòng, chống tham nhũng có 03 đề tài cấp bộ và 01 đề tài cấp cơ sở; lĩnh vực khác có 01 đề tài cấp bộ và 03 đề tài cấp cơ sở.

  Thảo luận, cho ý kiến về danh mục đề tài năm 2019, các đại biểu thống nhất sẽ tiến hành nghiên cứu từ 5 - 7 đề tài khoa học cấp Bộ. Trong đó, các đại biểu nhấn mạnh đề tài cấp bộ “Khiếu nại, tố cáo đông người có liên quan tới việc chuyển đổi mô hình chợ tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp” rất cần được triển khai nghiên cứu. Đối với đề tài “Vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nước trong xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển” cần trao đổi lấy thêm ý kiến của đại diện Văn phòng Chính phủ. Một số vấn đề khác như chống tiêu cực, xử lý khiếu nại, tố cáo, kết luận thanh tra không đạt yêu cầu và vấn đề công nghệ thông tin gắn với kiểm soát tài sản thu nhập… cũng cần được đưa vào nghiên cứu.

  Kết luận cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hội đồng khoa học Thanh tra Chính phủ yêu cầu, Viện Khoa học Thanh tra nghiêm túc, chặt chẽ hơn trong việc rà soát các đề xuất, tránh việc nể nang đưa vào những vấn đề đã được nghiên cứu; giảm số lượng đề tài khoa học cấp cơ sở, tập trung cho việc nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ, nhất là những vấn đề thực tiễn đang đặt ra hiện nay về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Viện Khoa học Thanh tra tổng hợp tiếp thu các ý kiến thành viên hội đồng hoàn chỉnh danh mục các đề tài được hội đồng nhất trí tiến hành nghiên cứu.  Đồng thời, Viện Khoa học Thanh tra căn cứ vào nguồn kinh phí  tham mưu giúp Hội đồng khoa học chốt số lượng đề tài khoa học cấp cơ sở và xây dựng báo cáo tổng hợp danh mục đề tài cấp Bộ, cấp cơ sở, chuyên đề nghiên cứu trong năm 2019 để Hội đồng khoa học báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ./.

                                                 PV

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS