• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin Thanh Tra
  11/02/2020

  Công khai Kết luận thanh tra tại tỉnh Phú Thọ

  Ngày 11/02/2020, tại UBND tỉnh Phú Thọ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đã chủ trì công bố công khai Kết luận thanh tra số 1886/KL-TTCP ngày 21/10/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên khoán sản của tỉnh Phú Thọ giai đoạn từ năm 2006 đến hết năm 2017. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trọng Tấn cùng lãnh đạo các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị có liên quan tham dự và tiếp thu các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

  ​Thay mặt Đoàn thanh tra, ông Phạm Văn Long, Phó Cục trưởng Cục I- Thanh tra Chính phủ, Trưởng Đoàn thanh tra thông báo toàn văn Kết luận thanh tra số 1886 và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trục Chính phủ Trương Hòa Bình.
  IMG_9119.JPG

  IMG_9136.JPG
  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh phát biểu kêt luận

  Phát biểu kết luận, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh nhấn mạnh,  UBND tỉnh Phú Thọ cần tập trung chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm Kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, trong đó chú ý việc thu hồi số tiền các khoản sai phạm về kinh tế đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra trong Kết luận thanh tra cũng như việc tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luận thích đáng với các tổ chức, cá nhân có sai phạm.
  Phát biểu tiếp thu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phạm Trọng Tấn khẳng định, tỉnh Phú Thọ đồng tình với Kết luận thanh tra, đã, đang tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh kiến nghị của Thanh tra Chính phủ cũng như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướn Chính phủ và mong muốn Thanh tra Chính phủ tiếp tục phối hợp, giúp đỡ UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra.

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS