• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin Thanh Tra
  26/12/2019

  Vụ III tổng kết công tác năm 2019

  Ngày 25/12/2019, Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội (Vụ III)- Thanh tra Chính phủ đã tổ chức tống kết công tác, phân loại công chức, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm dự và phát biểu chỉ đạo.

  ​Theo báo cáo, năm 2019, với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Lãnh đạo TTCP, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể, công chức Vụ III đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao trong năm 2019. Cụ thể:
  Về công tác thanh tra, căn cứ Kế hoạch công tác năm 2019 được Tổng Thanh tra phê duyệt, Lãnh đạo Vụ cùng Cấp ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai ngay từ đầu năm; đồng thời tiếp tục hoàn thành 04 cuộc thanh tra năm 2018 chuyển sang; triển khai 02 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2019 và 1 cuộc thanh tra đột xuất do Thủ tướng Chính phủ giao; chủ trì thực hiện 18 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Thanh tra chính phủ. Nhìn chung, các cuộc thanh tra được thực hiện theo đúng nội dung, kế hoạch, kết thúc thanh tra trực tiếp đúng hạn, đúng quy trình.
  Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã tham mưu, đề xuất và trình lãnh đạo Thanh tra Chính phủ một số văn bản báo cáo kết qủa kiểm tra, xác minh tố cáo; kết quả giải quyết khiếu nại thuộc khối bộ, ngành do Vụ phụ trách. 
  Công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết KNTC thuộc khối Bộ, ngành do Vụ phụ trách được chú trọng, chủ động hơn trong công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, tạo ra sự phối hợp hiệu quả giữa TTCP và các bộ, ngành; hướng dẫn công tác thi đua của thanh tra 7 Bộ, ngành khối văn hóa, xã hội; chủ động năm bắt và thông tin hai chiều kịp thời giữa Vụ và Thanh tra các bộ, ngành;  thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị trong cơ quan Thanh tra Chính phủ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ công tác được giao.
  Nhìn chung, năm 2019, công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Vụ đã bám sát và thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ, của Tổng Thanh tra Chính phủ; tập trung lực lượng thực hiện xong 100% các cuộc thanh tra theo Kế hoạch cũng như đột xuất; việc phân công trách nhiệm của Lãnh đạo Vụ có nhiều chuyển biến tích cực, rõ ràng hơn; đảm bảo kịp thời, chủ động và quán xuyến với công việc. Vụ III đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến rõ nét so với năm 2018.
  IMG_9098.JPG


  Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác của tập thể Vụ III. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm yêu cầu Vụ tập trung giúp lãnh đạo Thanh tra Chính phủ dự thảo các Kết luận thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp, ban hành muộn nhất trong Quý I/2020; tăng cường phối hợp tốt hơn nữa với các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành thuộc địa bàn Vụ quản lý; duy trì giao ban với các Bộ, ngành trong khối tùy theo tình
  hình cụ thể để có sự gắn kết, trao đổi, hiểu biết lẫn nhau; kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo TTCP để xử lý các vụ việc phát sinh tại các bộ, ngành thuộc khối văn hóa, xã hội; cần phải làm ngay việc sửa đổi, bổ sung quy chế của Vụ bám sát Nghị định số 50/2018/NĐ-CP ngày 09/4/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ, để xây dựng; phân công, công chức phụ trách các bộ, ngành theo địa bàn; tập thể lãnh đạo Vụ cùng với Ban Chi ủy phải đoàn kết, nhất trí trong lãnh đạo, chỉ đạo; có phân công, phân nhiệm rõ ràng, nhất là tính minh bạch công khai trong bố trí các Đoàn thanh tra…
  Trên cơ sở kết quả công tác, Vụ đã tiến hành phân loại, công chức, bình xét các danh hiệu thi đua theo đúng quy định của TTCP 
                                                                                                      PV                                                    • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS