• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin Thanh Tra
  25/12/2019

  Bồi dưỡng kỹ năng quản lý, điều hành cho Trưởng ban tiếp công dân

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ về bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, ngày 25/12/2019, Trường Cán bộ Thanh tra phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương đã mở lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý, điều hành cho Trưởng ban Tiếp công dân các tỉnh, thành phố, huyện, thị thuộc tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

  ​Tham dự lớp bồi dưỡng có hơn 100 học viên là Trưởng, Phó Trưởng ban Tiếp công dân các tỉnh, thành phố, các huyện, thị của các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Nội dung khóa bồi dưỡng là những kỹ năng cơ bản về quản lý, điều hành của Trưởng ban Tiếp công dân cũng như kỹ năng, kinh nghiệm tiếp dân, xử lý đơn thư. Giảng viên là đội ngũ lãnh đạo Ban Tiếp công dân Trung ương, Trường Cán bộ Thanh tra thuộc Thanh tra chính phủ.
  IMG_9077.JPG
  IMG_9083.JPG
  Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp trao đổi kỹ năng quản lý, điều hành của trưởng ban Tiếp công dân


                                                                                                   PV  

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS