• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin Thanh Tra
  13/12/2019

  Hội nghị giao ban đánh gía kết quả “Năm dân vận chính quyền” 2019

  ​Ngày 13/12/2019, tại Thanh tra Chính phủ, Ban dân vận Trung ương phối hợp với Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận TW Trương Thị Mai; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

  ​Thay mặt Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Trương Vĩnh Tân báo cáo kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp.
  IMG_8972.JPG
  Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái báo cáo kết qủa thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019 của Thanh tra Chính phủ

  Thay mặt Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái báo cáo kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tình hình và kết quả giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài.

  Thay mặt Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Hà Ngọc Anh báo cáo kết quả chung việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 trên phạm vi cả nước. 
  IMG_8973.JPG
  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh phát biểu tham luận

  IMG_8976.JPG
  Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW Trương Thị Mai phát biểu kết luận

  Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW Trương Thị Mai khẳng định nhưng kết quả tích cực của việc triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 như: Việc triển khai và thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 tiếp tục được cấp ủy, tổ chức đảng, ban cán sự đảng và chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc khá đồng bộ từ trung ương đến cơ sở đã tạo bước chuyển biến thực chất về nhận thức và hành động của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận; công tác thể chế hóa, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận được triển khai tích cực; nhiều văn bản liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công dân được nghiên cứu, xây dựng và ban hành, phát huy vai trò của người dân trong quá trình tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường; công tác cải cách hành chính, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đạt được nhiều kết quả; thực hành dân chủ, công khai minh bạch và phòng, chống tham nhũng, lãnh phí được quán triệt thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả; kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân, chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước chuyển biến tích cực; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt hơn; cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp đã tập trung nhiều giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện công tác tiếp công dân và chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trong giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo; người đứng đầu chính quyền các cấp, các ngành đã trực tiếp tiếp công dân theo quy định, nhất là các vụ việc phức tạp, đông người; quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có sự linh hoạt áp dụng nhiều biện pháp phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa phương, cơ sở, đặc biệt là công tác hòa giải, tổ chức đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được chú trọng hơn, góp phần giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài,  góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019.
                                                                                                         PV    P                      
   
     

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS