• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin Thanh Tra
  14/06/2019

  Công bố quyết định thanh tra tại các tỉnh Hưng Yên, Hòa Bình và Ninh Bình

  Ngày 14/06/2019, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Thanh đã chủ trì công bố quyết định của Thanh tra Chính phủ thanh tra việc thực hiện quy hoạch, xây dựng trung tâm thương mại, chuyển đổi chợ và chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác cát sỏi tại tỉnh Hưng Yên; công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản; việc quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường và việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi tại các tỉnh: Hòa Bình, Nimh Bình. Cùng dự có đại diện lãnh UBND tỉnh, các đơn vị có liên quan của tỉnh Hưng Yên, Hòa Bình, Ninh Bình.   

  ​​

  Theo Quyết định số 411/QĐ-TTCP ngày 10/06/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện quy hoạch, xây dựng trung tâm thương mại, chuyển đổi chợ và chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác cát sỏi tại tỉnh Hưng Yên; công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản; việc quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường và việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi tại các tỉnh: Hòa Bình, Ninh Bình; thời kỳ thanh tra từ 01/01/2011 đến 31/12/2018; thời gian thanh tra 90 ngày làm việc thực tế. Đoàn thanh tra gồm 10 thành viên do ông Phạm Văn Long, Thanh tra viên cao cấp, Phó Cục trưởng Cục I, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn. Cũng tại Quyết định số 415/QĐ-TTCP ngày 12/6/2019, Quyết định giám sát Đoàn thanh tra theo Quyết định 411/QĐ-TTCP có ba thành viên do ông Hoàng Văn Ngọc, Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm Tổ trưởng.
  IMG_5456.JPG
  Phát biểu tại buổi công bố quyết định, Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Thanh yêu cầu Đoàn thanh tra phải thực hiện nghiêm túc quy chế của đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, thực hiện đảm bảo theo nội dung, kế hoạch thanh tra đã được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt; chủ động phối hợp tốt với các địa phương, đơn vị có liên quan trong quá trình thanh tra;  đề nghị các đơn vị là đối tượng thanh tra phối hợp cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho Đoàn Thanh tra; UBND các tỉnh cũng như các đơn vị có liên quan phân công đầu mối bố trí thời gian, sắp xếp lịch làm việc với Đoàn, tạo mọi điều kiện để Đoàn Thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất.

                                                     ĐK

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS