• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin Thanh Tra
  21/06/2018

  Tọa đàm xây dựng Bộ Chỉ số cải cách hành chính của TTCP

  IMG_02.jpg

  Ngày 21/6, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Tọa đàm xây dựng Bộ Chỉ số cải cách hành chính và một số biện pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ. Tọa đàm do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn chủ trì. Tham dự tọa đàm có đại diện Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ cùng lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị cơ quan Thanh tra Chính phủ.

  ​​​

  Năm 2013, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 1294 phê duyệt triển khai xác định chỉ số CCHC hàng năm của các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuôc Trung ương nhằm đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả thực hiện công tác CCHC hàng năm của bộ, ngành, địa phương.

  Trên cơ sở Bộ Chỉ số do Bộ Nội vụ ban hành, TTCP đã xây dựng Bộ Chỉ số CCHC áp dụng đối với các cục vụ, đơn vị và coi đây là công cụ, thước đo, để đánh giá các nhiêm vụ CCHC của các đơn vị. Từ đó, tác dụng tích cực để nâng cao chỉ số CCHC hàng năm của TTCP.

  Theo đó, về kết cầu, phần tiêu chí chung được xác định trên 06 lĩnh vực công tác CCHC với 15 tiêu chí và 11 tiêu chí thành phần; phần tiêu chí đặc thù của đơn vị được xác định trên cơ sở các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện thường xuyên, định lượng được.

  Về phương pháp đánh giá: Các đơn vị tự theo dõi, đánh giá và chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của đơn vị theo các tiêu chí chung và tiêu chí thành phần được quy định trong Bộ Chỉ số CCHC và hướng dẫn của TTCP. Điểm tự đánh giá của các đơn vị sẽ được Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh. Chỉ số CCHC được xác định bằng tỷ lệ % giữa tổng điểm đạt được tối đa.

  Phát biểu ý kiến tại tọa đàm, đại diện Bộ Nội vụ khẳng định, TTCP đã quan tâm sát sao tới công tác CCHC. Trong số 22 bộ ngành chỉ có Bộ TNMT ban hành được Bộ tiêu chí Đánh giá CCHC nhưng mới chỉ đối với các Tổng cục còn các cục, vụ đang nghiên cứu xây dưng, Bộ Nông nghiệp cũng đang xây dựng chưa ban hành. Việc tiến hành xây dựng Bộ Chỉ số CCHC của TTCP là rất đúng hướng nhưng không dễ thực hiện bởi chưa có kinh nghiệm nhiều trong thực tiễn.

  Theo đại diện Bộ Nội vụ, việc quan trọng nhất của Bộ tiêu chí CCHC là phải thống nhất nguyên tắc đánh giá. Việc TTCP phân ra các nhóm tiêu chí đánh giá chung là rất tốt, tuy nhiên cần xem xét lại các tiêu chí đánh giá riêng và nghiên cứu kỹ những tiêu chí đặc thù. Đối với thang điểm TTCP cũng cần tính toán lại cho phù hợp nên để thang điểm 50 hay 100. Sau bộ tiêu chí phải có hướng dẫn chấm điểm và chia nhỏ thang đánh giá, có tiêu chí theo Bộ nội vụ chia nhỏ 0,5 điểm nhưng các bộ, ngành vẫn góp ý phải chi nhỏ hơn để đảm bảo tính chính xác.

  Phó Tổng TTCP Đặng Công Huẩn cho rằng, để thực hiện tốt công tác CCHC, TTCP quyết tâm ban hành Bộ Chỉ số CCHC của TTCP. Theo đó, Phó Tổng Thanh tra đề nghị các cục, vụ, đơn vị quan tâm thực hiện các nhiệm vụ được giao; Tổ thường trực CCHC phân bổ lại các tiêu chí chung để tất cả cùng áp dụng; đối với tiêu chí riêng cần lấy thêm ý kiến của các cục, vụ, đơn vị cũng như tham khảo các đơn vị tương đồng để có sự so sánh; xây dựng tiêu chí phải dựa trên cơ sở các tiêu chí chung của Bộ Nội vụ.

  Cho rằng, CCHC gắn với đánh giá thi đua cuối năm là cần thiết, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn khẳng định đây sẽ là một tiêu chí để đánh giá thi đua khen thưởng, đồng thời là thước đo để các đơn vị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình.

  Phó tổng thanh tra lưu ý, điểm càng nhỏ, cạnh tranh càng cao và chấm điểm càng sát thực tế. Vì vậy, Tổ thường trực CCHC cần tính toán lại thang điểm cho phù hợp, nghiên cứu, tiếp thu, bổ sung các ý kiến góp ý của đại biểu, gửi văn bản lấy ý kiến các cục, vụ, đơn vị để tổng hợp, chỉnh sửa hoàn thiện. Cố gắng ban hành Bộ Chỉ số CCHC của TTCP trong tháng 7/2018.

                                                                       PV

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS