• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin Thanh Tra
  26/05/2012

  Báo cáo sơ kết 6 tháng về công tác thanh tra

  Thực hiện các quy định về chế độ thông tin báo cáo và văn bản số 405/VPCP-TH ngày 04/4/2012 của Văn phòng Chính phủ, Tổng thanh tra Chính phủ yêu cầu.

  Thanh tra các Bộ, ngành Trung ương, Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2012 gửi về Văn phòng Thanh tra Chính phủ trước ngày 10/6/2012 (theo đề cương hướng dẫn được đăng tải trên cổng thông tin điện tử TTCP www.thanhtra.gov.vn), theo địa chỉ: Lô D29, Khu đô thị mới, đường Trần Thái Tông, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đồng thời gửi qua thư điện tử theo địa chỉ phongtonghop@thanhtra.gov.vn.
   
  Tải Hướng dẫn  20120525 De cuong (ban hanh).doc
  Tải biểu mẫu    20120525 BM.TT.ChedoTTBC(02.12).xls
   
   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS