• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin nổi bật
  05/06/2020

  Họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính TTCP

  Ngày 5/6, TTCP tổ chức họp Ban Chỉ đạo CCHC TTCP và Tổ giúp việc. Dự họp có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm, thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc.

  Tại cuộc họp, Chánh Văn Phòng Dương Quốc Huy đã công bố Quyết định số 341/QĐ-TTCP ngày 18 tháng 5 năm 2020 của TTCP về việc thành lập Ban Chỉ đạo CCHC TTCP và Tổ giúp việc; Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của TTCP. Theo đó, Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm, làm Trưởng Ban Chỉ đạo và 10 thành viên là đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị TTCP.

  Về kết quả chỉ số CCHC của TTCP năm 2019, TTCP đạt 86,5/100 điểm (nếu xếp hạng TTCP đứng thứ 6/18 bộ, ngành) tăng 5,4 điểm so với năm 2018 và tăng 11,3 điểm so với năm 2017. Tổng số điểm năm 2019 bị trừ so với  thang điểm là 1,5 điểm. Giá trị của các chỉ số theo từng lĩnh vực đều có kết quả tăng so với năm 2018, 2017 như: Công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức…

  8324e3b8b7da4a8413cb.jpg
  Dự thảo báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 cũng cho thấy, công tác CCHC của TTCP đã được triển khai đồng bộ trên các nội dung, đạt kết quả tích cực. Kế hoạch CCHC trong từng giai đoạn với mục tiêu và giải pháp thực hiện là đúng đắn, có cơ sở, phù hợp với điều kiện  cụ thể của TTCP.

  Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Tổng  Thanh tra Chính phủ nhất trí với những đánh giá kết quả thực hiện CCHC TTCP, đặc biệt được thể hiện tốt qua kết quả chỉ số CCHC năm 2019, góp phần vào mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ toàn cơ quan TTCP. Để tiếp tục giữ vững và phát huy những kết quả đạt được, Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị phải xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch CCHC, đặc biệt chú trọng đến những lĩnh vực CCHC có điểm số chưa cao. Bên cạnh đó, thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và các cục, vụ, đơn vị cần có sự phối hợp tốt hơn nữa trong thông tin, báo cáo để việc đánh giá nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của các cục, vụ, đơn vị được đúng đắn, phù hợp với đặc thù cơ quan TTCP.

  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện nghiêm quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ, quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ. Tổ giúp việc phải có phối hợp với các cục, vụ, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ của BCH, gửi báo cáo, tài liệu nghiên cứu trước khi diễn ra mỗi cuộc họp của BCH, chuẩn bị kỹ nội dung những vấn đề cần xin ý kiến.

  dea0f80dac6f5131087e.jpg

  Văn phòng phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho lãnh đạo TTCP nghiên cứu việc tổ chức tập huấn đào tạo CCHC; học tập các mô hình CCHC ở các bộ, ngành; nâng cao chất lượng đặt lịch hẹn tiếp dân qua mạng, hay nghiên cứu triển khai mở rộng đầu tư hạ tầng CNTT phục vụ công tác CCHC cơ quan TTCP trong thời gian tới.

  Về dự thảo báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm yêu cầu các thành viên góp ý trực tiếp bằng văn bản gửi lại Tổ giúp việc nghiên cứu tiếp thu chỉnh sửa hoàn thiện trước khi trình Tổng TTCP ký duyệt./..

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS