• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin nổi bật
  17/01/2020

  Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

  Ngày 17/1, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Dự hội nghị có Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh, Đặng Công Huẩn, Trần Ngọc Liêm, ông Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam (CĐVCVN) cùng hơn 200 đại biểu là công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu của cơ quan Thanh tra Chính phủ (TTCP).

  Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của cơ quan TTCP; báo cáo kết quả công tác công đoàn, phong trào công chức, viên chức, người lao động cơ quan TTCP năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 2020 của Ban Thanh tra nhân dân.

  Tại hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan TTCP phát động phong trào thi đua với một số nội dung trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước cụ thể là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”…; đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của đoàn viên công đoàn, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nâng cao đời sống tinh thần, nâng cao sức khỏe để công tác tốt; phối hợp với các đơn vị chức năng, làm tốt công tác thi đua, bình xét khen thưởng năm 2020.

  IMG_7626.JPG
  Thay mặt Công đoàn Viên chức Việt Nam, ông Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch CĐVCVN đánh giá, Công đoàn TTCP trong nhiều năm qua luôn được CĐVCVN đánh giá là Công đoàn mạnh, có nhiều đóng góp cho hoạt động của CĐVCVN; trong Khối Thi đua số 7, Công đoàn TTCP là một trong số những công đoàn mạnh của Khối luôn tham gia tích cực các phong trào, đạt thành tích đáng khích lệ. 

  Về phương hướng hoạt động 2020, ông Nguyễn Văn Đông đề nghị, Công đoàn TTCP cần nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào thi đua tập trung vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan; xây dựng tốt hơn nữa quy chế dân chủ, thực hiện tốt việc giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, tiếp tục quan tâm đến việc nâng cao điều kiện, đời sống, thu nhập của CBCCVC và đổi mới phương thức hoạt động công đoàn để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

  Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm thay mặt lãnh đạo TTCP biểu dương và ghi nhận những đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động TTCP, đồng thời khẳng định trong năm 2019, các cục, vụ, đơn vị của TTCP đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và đạt kết quả cao, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác của TTCP và toàn ngành Thanh tra.

  Về nhiệm vụ năm 2020, Phó Tổng TTCP yêu cầu, các cục, vụ chủ động xây dựng kế hoạch công tác một cách khoa học; triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch được duyệt một cách kịp thời, chất lượng, hiệu quả; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năn 2020, tầm nhìn đến năm 2030; coi trọng công tác xây dựng nội bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp; tập trung cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan… Phát động phong trào thi đua trong toàn ngành với những kế hoạch và việc làm cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của TTCP và ngành Thanh tra, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc và 75 năm ngày Truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam.

  IMG_7717.JPG
  Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Đông Phó Chủ tịch CĐVCVN trao Cờ thi đua xuất sắc của BCH CĐVCVN cho Công đoàn TTCP; trao tặng Bằng khen của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2018 cho 02 tập thể công đoàn bộ phận thuộc Công đoàn TTCP là Công đoàn Cục I và Công đoàn Trường Cán bộ Thanh tra; trao tặng Bằng khen của BCH CĐVCVN cho 12 cá nhân thuộc Công đoàn TTCP đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018.

  IMG_7715.JPG
  Cũng tại Hội nghị, Công đoàn TTCP công bố Quyết định công nhận danh hiệu Công đoàn bộ phận xuất sắn năm 2019 đối với 20 Công đoàn bộ phận và Quyết định công nhận danh hiệu Đoàn viên Công đoàn xuất sắc năm 2019 cho 272 cá nhân; Quyết định tặng giấy khen của BCH Công đoàn TTCP năm 2019 cho 9 công đoàn bộ phận và 84 Đoàn viên Công đoàn TTCP./.

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS