• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin nổi bật
  15/01/2020

  Đảng ủy Thanh tra Chính phủ tổng kết công tác năm 2019

  Ngày 14/1, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy TTCP Nguyễn Thái Hồng, Hoàng Thái Dương; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng các Ban tham mưu của Đảng ủy, Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy TTCP.

  Năm 2019, Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo TTCP cùng các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ đề ra và đạt nhiều kết quả quan trọng. BCH, Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục bám sát Nghị quyết ĐH XII của Đảng, Nghị quyết ĐH XII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết ĐH XXII của Đảng ủy TTCP cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm bằng việc sớm ban hành chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc đổi mới về phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc của cán bộ, đảng viên, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của TTCP.

  Đảng ủy và các cấp ủy đảng đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo đúng định hướng kế hoạch thanh tra được phê duyệt và đột xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và thủ trưởng cơ quan nhà nước cùng cấp; triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra; việc kiểm tra thực hiện kế hoạch thanh tra tiếp tục được quan tâm; công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC được tiến hành đồng bộ, quyết liệt; công tác PCTN được chỉ đạo triển khai thực hiện thường xuyên; công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức được tăng cường; tiếp tục nghiên cứu quán triệt, cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của BCH TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ; thường xuyên chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương để thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định của Đảng; tăng cường đổi mới công tác dân vận trong Đảng bộ, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đẩy mạnh CCHC.

  IMG_6331.JPG
  Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy TTCP cho rằng, trong quá trình hoạt động vẫn còn một số hạn chế như: Việc nắm tình hình xây dựng kế hoạch thanh tra chưa thật sự sát với yêu cầu thực tế; tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc giải quyết còn chậm; công tác xây dựng Đảng có chuyển biến nhưng chưa đồng đều; các tổ chức đoàn thể thiếu tính chủ động trong các hoạt động; một số cán bộ công đoàn chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm với hoạt động công đoàn; nội dung hoạt động phong trào ở một số Công đoàn bộ phận chưa đều.

  Ghi nhận kết quả đạt được của Đảng bộ TTCP trong năm 2019, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu, trong năm 2020, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cần tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong Đảng bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các tổ chức đoàn thể; duy trì tốt mối quan hệ phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo đợn vị, giữa Đảng ủy và Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để nỗ lực, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ cũng như trong công tác xây dựng Đảng; phát huy những mặt tích cực, tăng cường trách nhiệm nêu gương để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần chào mừng Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam.

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS