• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin nổi bật
  03/01/2012

  Quán triệt Nghị quyết Trung ương 3 khoá XI và bồi dưỡng kiến thức pháp luật chuyên ngành

  Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/BTGĐUK ngày 09/12/2011 của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ  ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, ngày 03/01/2012, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức lớp học tập, quán triệt và triển khai  nghị quyết Trung ương ba khoá XI và quán triệt các văn bản pháp luật chuyên ngành như: Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật Thanh tra; Luật Phòng, chống tham nhũng và các Nghị định hướng dẫn thi hành các luật này

  IMG_1.JPG
  Theo kế hoạch, cơ quan Thanh tra Chính phủ sẽ tổ chức 3 đợt học để đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan theo học đầy đủ. Ngoài việc nghe các đồng chí lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giới thiệu các nội dung trên lớp, các đơn vị sẽ tổ chức thảo luận các chuyên đề tại đơn vị và mỗi cá nhân sẽ phải viết bài thu hoạch với 5 nội dung: Mục đích, ý nghĩa của việc học tập, nghiên cứu; các nội dung cơ bản tiếp thu được sau khoá học; những điểm mới trong các nội dung được học tập, nghiên cứu; liên hệ thực tiễn với bản thân và những đề xuất, kiến nghị.
  IMG_2.jpg


  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS