• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin nổi bật
  14/09/2012

  Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4

  Từ ngày 11 - 13/9, Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Cán sự Đảng theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 dưới sự chủ trì của đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ. Hội nghị kiểm điểm trên cơ sở kết quả của Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Cán sự Đảng diễn ra ngày 22 - 23/8. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng TTCP; đại diện các ban Đảng Trung ương có đồng chí Hoàng Công Hoàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Tổ trưởng Tổ công tác của Bộ Chính trị tới dự.

  Tap the_2.jpg
  Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, thẳng thắn và cởi mở, có 53 lượt ý kiến phát biểu tham gia góp ý với 10 đồng chí trong Ban cán sự Đảng. Nhìn chung, các ý kiến đóng góp với tinh thần cởi mở, thái độ thẳng thắn, trung thực, khách quan và mang tính xây dựng. Hội nghị đã bám sát vào 3 nội dung yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị của Bộ Chính trị và hướng dẫn của các ban Đảng Trung ương. Hội nghị đã chỉ ra được những nguyên nhân, giải pháp khắc phục các yếu kém, khuyết điểm trong thời gian qua và đề ra phương hướng trong thời gian tới.

  IMG_0670.JPG

  Trong thời gian tới, mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành thanh tra nói chung, cơ quan TTCP nói riêng cần gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của TTCP và ngành thanh tra; Tăng cường trách nhiệm của mỗi thành viên Ban cán sự Đảng trong việc thực hiện công tác giáo dục tư tưởng chính trị đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các đơn vị được phân công phụ trách thông qua nhiều hình thức phong phú, thiết thực, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 345/CT-TTCP của Tổng TTCP nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, kỷ cương, trách nhiệm, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư.
  IMG_0679.JPG
  Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng TTCP đã đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức 2 hội nghị trên. Hội nghị đã bám sát vào 3 nội dung yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của các Ban Đảng Trung ương. Hội nghị đã chỉ ra được những nguyên nhân, giải pháp khắc phục các yếu kém, khuyết điểm trong thời gian qua và đề ra phương hướng trong thời gian tới.

  PV

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS