• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin nổi bật
  25/12/2019

  Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và các hướng dẫn về Đại hội Đảng các cấp

  Ngày 25/12, tại Hà Nội, Đảng bộ Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW và các hướng dẫn của cấp trên về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Việt Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Thái Hồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TTCP; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ TTCP; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra các Đảng ủy cơ sở; đồng chí Chi ủy viên phụ trách công tác kiểm tra tại các Chi bộ trực thuộc; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; Cán bộ làm công tác đảng vụ tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

  Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cụ thể: Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Kết luận số 55-KL/TW ngày 15/8/2019 của Bộ Chính trị về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW…
  IMG_7083.JPG
  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Hồng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy TTCP nhấn mạnh, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ TTCP nhiệm kỳ 2020 -2025 phải thực hiện theo phương châm đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; coi trọng chất lượng, an toàn tiết kiệm, không phô trương, hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ TTCP.

  Bên cạnh đó, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy TTCP lưu ý, công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới phải đặc biệt coi trọng chất lượng có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. Cấp ủy các cấp cần tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình các tổ chức đảng, tập trung vào đối tượng là cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cáp ủy cùng cấp quản lý, trước kết là cán bộ chủ chốt, đảng viên được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa tới để tạo tiền đề, cơ sở cho công tác kiểm tra phục vụ đại hội. Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khói mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất năng lực, uy tín giảm sút; không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn.

  IMG_7078[1].jpg
  Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy yêu cầu, trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đai hội, các cấp ủy trong Đảng bộ phải lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức; tập trung giải quyết kịp thời những vướng mắc trong nội bộ; tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền, vận động quần chúng, đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS