• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin nổi bật
  27/06/2019

  Hội nghị toàn quốc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

  Ngày 27/6/2019, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chủ trì và phát biểu chỉ đạo. Chủ trì tại điểm cầu Chính phủ có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Duy Hưng.


  Hội nghị đã nghe Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm phổ biến, quán triệt mục đích, ý nghĩa và nội dung cơ bản của Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, Chỉ thị chỉ ra 5 nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên và 04 giải pháp để chấn chỉnh, khắc phục. Đồng thời, đề ra các nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch phổ biến quán triệt, triển khai chương trình hành động để thực hiện.

  Tại hội nghị tham luận của các bộ, ngành, địa phương đều bày tỏ sự quyết tâm, đồng lòng, cùng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đã bổ sung, làm rõ thêm nhiều vấn đề, nêu thêm một số kinh nghiệm hay, cách làm tốt và đề xuất những biện pháp cấp thiết để có thể khẩn trương tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, đáp ứng yêu cầu của từng ngành, từng lĩnh vực, địa phương.​

  IMG_5590.JPG

  Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình mong rằng trong thời gian tới đây, cùng với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị và mỗi người dân, doanh nghiệp sẽ cùng quyết tâm, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp, nội dung yêu cầu của Chỉ thị ở tất cả các cấp, các ngành một cách nghiêm túc, thực chất và đạt hiệu quả cao, góp phần ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 

  Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ phải bảo đảm đồng bộ với việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018, các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN. Đồng thời, phải chú trọng gắn việc quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg với việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021 và Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 04/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.​

  Mặc dù, tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp song Phó Thủ tướng yêu cầu từng Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, phù hợp lĩnh vực quản lý.

  IMG_5585.JPG

  Đặc biệt, người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Chỉ thị. Nếu để xảy ra tiêu cực, tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách thì phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước; phải coi đấu tranh PCTN, trong đó có “tham nhũng vặt” làm một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài và lấy đó làm tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của từng cơ quan, đơn vị.

  Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong chính lực lượng chức năng và đội ngũ cán bộ, công chức thực thi pháp luật. Cần ban hành quy chế làm việc quy định rõ trách nhiệm, minh bạch, cụ thể và có cơ chế kiểm soát hiệu quả đối với cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ; phải đảm bảo ngăn chặn cho được tình trạng sách nhiễu, “vòi vĩnh”, đòi “chung chi” để phục vụ động cơ cá nhân, vụ lợi trong thực thi công vụ.

  Để hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp, Phó Thủ tướng yêu cầu từng cơ quan, đơn vị ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; triển khai đồng bộ hệ thống ghi âm, ghi hình, camera trực tuyến tại các điểm giao dịch, tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp. Phải phát huy được vai trò của các đoàn thể quần chúng, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong việc phối hợp, hỗ trợ cơ quan nhà nước ngăn chặn, xử lý các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức; gắn việc thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ với việc thực hiện tốt công tác dân vận và các nhiệm vụ của “Năm dân vận chính quyền”.

  Ngoài ra, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu phải làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, bởi vẫn còn một bộ phận người dân, doanh nghiệp chưa xóa bỏ được tâm lý đưa quà cáp, biếu xén, thậm chí là hối lộ để được giải quyết công việc. Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương của các đoàn thể Chính trị - xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường các biện pháp tuyên truyền sâu rộng về chính sách, pháp luật; hướng dẫn, khuyến khích doanh nghiệp xây dựng và thực hiện chương trình liêm chính, người dân tuân thủ các quy tắc, văn hóa ứng xử văn minh.

  Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường hoạt động giám sát trong thực thi công vụ của các cơ quan,  tổ chức, công chức, viên chức nhà nước nhằm góp phần ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp./..

                                    .PV.


  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS