• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin nổi bật
  10/07/2018

  Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái làm việc với Vụ Giám sát thẩm định và Xử lý sau thanh tra

  Ngày 10/7, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái làm việc với Vụ Giám sát, thẩm định và Xử lý sau thanh tra. Dự buổi làm việc có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam, đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Kế hoạch và Tổng hợp cùng toàn thể công chức của Vụ.

  Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Vụ Giám sát cho thấy, từ năm 2016 đến tháng 6/2018 Vụ đã thực hiện giám sát 75 Đoàn thanh tra do các Cục, Vụ thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ thực hiện. Thông qua công tác giám sát hoạt động Đoàn thanh tra đã góp phần giúp cho các Đoàn hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, giúp Lãnh đạo TTCP kịp thời xử lý những vấn đề vướng mắc nảy sinh và quản lý, chỉ đạo Đoàn hanh tra sát sao hơn. Bên cạnh đó, Vụ đã thẩm định 67 lượt dự thảo kết luận thanh tra; có những dự thảo kết luận phải thẩm định nhiều lần, nội dung nhạy cảm cần thận trọng trong nghiên cứu, đề xuất ý kiến.

  Nhận xét, đánh giá ưu khuyết điểm của Vụ, về ưu điểm, tập thể Vụ đoàn kết, thống nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; lãnh đạo chủ chốt đơn vị đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình, nhận diện, định hướng rõ ràng các công việc, chỉ đạo điều hành hoa học, hợp lý. Vụ luôn chủ động triển khai, thực hiện cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ trên tất cả lĩnh vực. Công tác giám sát, thẩm định và đôn đốc, xử lý sau thanh tra đã có sự chuyển biến tích cực. 

  IMG_3431.JPG
  Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại hạn chế, cụ thể công tác giám sát chủ yếu được thực hiện từ xa, thông qua báo cáo tiến độ của Đoàn thanh tra; có báo cáo thẩm định còn chậm về tiến độ so với yêu cầu của Lãnh đạo TTCP; việc kiểm tra, xây dựng báo cáo kết quả đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của một số Tổ kiểm tra còn chậm thời gian so với quy định.

  Từ những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế nêu trên, Vụ Giám sát kiến nghị với Tổng Thanh tra chỉ đạo, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định về giám sát hoạt động Đoàn thanh tra; chỉ đạo nghiên cứu bổ sung nội dung thẩm định dự thảo trong Luật thanh tra (sửa đổi); bổ sung cán bộ, công chức làm nhiệm vụ thẩm định cũng như đội ngũ cán bộ, công chức của Vụ…Kiến nghị Chính phủ sửa đổi Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định về việc kỷ luật đối với công chức liên quan đến thời hiệu kỷ luật đối với cán bộ, công chức được phát hiện vi phạm qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

  Phát biểu kết luận, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho rằng, giám sát xử lý sau thanh tra là chức năng đặc thù của công tác thanh tra, đây là hoạt động quan trọng, nếu thiếu công tác này hoạt động thanh tra khó kiểm soát, không đạt hiệu quả theo yêu cầu.Tuy nhiên, trong thực tế còn nhiều vấn đề đòi hỏi về chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn để thực hiện nhiệm vụ, đòi hỏi, cán bộ làm công tác này về chuyên môn cần phải cao hơn một bước, biết đánh giá, sàng lọc những thông tin nhạy cảm, phức tạp.

  Tổng Thanh tra yêu cầu, Vụ nghiên cứu các giải pháp khắc phục những hạn chế được chỉ ra trong thời gian qua, thời gian tới cần tập trung hơn đối với công tác giám sát hoạt động Đoàn thanh tra; nêu cao trách nhiệm, nâng cao chất lượng thẩm định kết luận thanh tra, tập trung những vấn đề lớn để không bỏ lọt sai phạm, nêu chính kiến rõ ràng; tăng cường công tác xử lý sau thanh tra.

  Đối với một số kiến nghị của Vụ, Tổng Thanh tra yêu cầu, các quy định pháp lý còn chưa đầy đủ Vụ phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức Cán bộ rà soát bổ sung các quy định cho phù hợp với thực tiễn công tác; một số cuộc thanh tra phức tạp Vụ tham mưu thành lập Tổ thẩm định để thực hiện. Để hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng khác trong khi biên chế còn thiếu, Vụ chủ động phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ rà soát công chức từ các cục, vụ để điều động tham gia nhằm đáp ứng yêu cầu công tác./.

                                                                                                                                                                                          PV

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS