• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin nổi bật
  11/01/2018

  Tổng Thanh tra Chính phủ làm việc với Văn phòng

  Ngày 10/1, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã có buổi làm việc với Văn phòng Thanh tra Chính phủ về công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 và báo cáo xác định ví trí việc làm và biên chế. Dự họp có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp.

  Báo cáo kết quả công tác năm 2017 cho thấy, tập thể công chức, người lao động Văn phòng đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện tốt các nhiệm vụ do lãnh đạo TTCP giao; có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ. Công tác xây dựng thể chế được quan tâm, xây dựng có chất lượng, áp dụng thực tiễn. Công tác hành chính - văn thư -lưu trữ đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo. Công tác tham mưu tổng hợp đã được đổi mới, chất lượng được nâng lên. Công tác quản trị đã đi vào ổn định ngày càng phục vụ tốt hơn kịp thời đảm bảo chất lượng, công tác mua sắm hậu cần đảm bảo đúng chính sách, chế độ. Công tác tài vụ bám sát ngân sách được duyệt. Công tác quản lý, sử dụng phương tiện an toàn, chặt chẽ, hiệu quả... 

  Bên cạnh những kết quả đạt được, còn tồn tại một số hạn chế như: trách nhiệm quản lý, quán xuyến trong từng việc chưa thực sự sát sao; công tác thể chế còn một số chưa đáp ứng tiến độ; công tác quản trị nhiều việc còn chậm...

  Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đánh giá cao những kết quả và hiệu quả trong công tác mà Văn phòng đạt được trong năm 2017 đã có những chuyển biến tích cực về  thời gian và chất lượng hơn so với các năm trước như trong công tác chuẩn bị các cuộc hội nghị; sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận của đơn vị trong việc tổ chức các đợt công tác của lãnh đạo; tập thể công chức, người lao động đoàn kết, nội bộ có sự chuyển biến chấn chỉnh ổn định. Trong thời gian tới, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn yêu cầu Văn phòng  tiếp tục quan tâm làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá hành chính trong việc ứng dụng CNTT; rà soát lại việc chi tiêu theo kế hoạch và nghiên cứu trình Tổng Thanh tra ký ban hành quy chế chi tiêu nội bộ... 

  IMG_2787.jpg
  Phát biểu kết luận, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cũng đánh giá cao những kết quả mà Văn phòng đã đạt được trong năm qua trong các mặt công tác từ hành chính văn thư lưu trữ, quản lý tài sản, phương tiện ... Tuy nhiên, Văn phòng cũng đã thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế bất cập như: việc xây dựng quy chế hoạt động liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Văn phòng tuy đã có sự quan tâm nhưng cần tiếp tục hoàn thiện như quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý ngân sách khu vực phía nam; vấn đề nhân sự còn nhiều bất cập cần giải quyết để đảm bảo nhiệm vụ giao; thiếu thốn về cơ sở vật chất, phương tiện. Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu Văn phòng có văn bản tham mưu đề xuất giải quyết khắc phục từng hạn chế; rà soát đề xuất bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, cải cách hành chính; phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá cụ thể công tác cải cách hành chính và đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan TTCP trong thời gian tới.  

  Đối với các kiến nghị của Văn phòng về kiện toàn bộ máy; bổ sung biên chế… Tổng Thanh tra Chính phủ giao các đơn vị chức năng nghiên cứu, tham mưu trình Tổng Thanh tra Chính phủ xem xét, quyết định./.


  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS