• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thủ Tục Hành chính

  Quyết định công bố thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ theo QĐ 2333/QĐ-TTCP

  Ngày 01/10/2014, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 2333/QĐ-TTCP về việc công bố  thủ tục hành chính được ban hành mới  thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ​

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS