• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thủ Tục Hành chính

  Quyết định Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ

  Ngày 21/6/2016, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 1585/QĐ-TTCP về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ​.
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  Quyết định V/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2015

  Ngày 8/4/2016, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 709/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2015​.

  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ

  Ngày 22/12/2015, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 3812/QĐ-TTCP về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ​.​

  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:​

  Quyết định công bố thủ tục hành chính về tiếp công dân và xử lý đơn thư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ

  Ngày 27/05/2015, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 1345 về công bố thủ tục hành chính về tiếp công dân và Quyết định số 1346/QĐ-TTCP về việc công bố thủ tục hành chính về xử lý đơn thư và thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ. 

  Chi tiết có tại văn bản kèm theo:

  Quyết định công bố thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ theo QĐ 2333/QĐ-TTCP

  Ngày 01/10/2014, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 2333/QĐ-TTCP về việc công bố  thủ tục hành chính được ban hành mới  thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ​

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS