• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Quyết định công bố thủ tục hành chính về tiếp công dân và xử lý đơn thư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ

  Ngày 27/05/2015, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 1345 về công bố thủ tục hành chính về tiếp công dân và Quyết định số 1346/QĐ-TTCP về việc công bố thủ tục hành chính về xử lý đơn thư và thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ. 

  Chi tiết có tại văn bản kèm theo:

  File đính kèm

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS