• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo

  Quyết định về việc tặng danh hiệu Bằng khen của Tổng Thanh tra

  Ngày 29/01/2018, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 25/QĐ-TTCP và Quyết định số 27/QĐ-TTCP; ngày 31/01/2018, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 38/QĐ-TTCP và 41/QĐ-TTCP về việc tặng danh hiệu Bằng khen của Tổng Thanh tra.
  Toàn văn các Quyết định có tại bản đính kèm:

  Quyết định về việc tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

  Ngày 31/01/2018, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 43/QĐ-TTCP về việc Ttặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 466 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ.
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  Quyết định về việc Tặng danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến

  Ngày 31/01/2018, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 40/QĐ-TTCP và Quyết định số 39/QĐ-TTCP về việc tặng danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến.
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:​

  Quyết định về việc tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Thanh tra

  Ngày 29/1/2018, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 26/QĐ-TTCP về việc tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Thanh tra cho 08 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ.
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  Quyết định về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

  Ngày 31/01/2018, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 42/QĐ-TTCP về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 66 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ.
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  Quyết định về việc tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc

  Ngày 31/1/2018, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 36/QĐ-TTCP, Quyết định số 37/QĐ-TTCP về việc tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc.
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  Thông báo điểm thi nâng ngạch công chức từ ngạch thanh tra viên lên thanh tra viên chính theo chỉ tiêu năm 2016

  N​gày 30/01/2018, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo điểm thi nâng ngạch công chức từ ngạch thanh tra viên lên thanh tra viên chính theo chỉ tiêu năm 2016.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

  Nắm tình hình, báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Mậu Tuất năm 2018

  Ngày 25/01/2018, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 138/TTCP-C.IV về việc nắm tình hình, báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Mậu Tuất năm 2018.
  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

  Kế hoạch tổ chức triển khai phong trào thi đua năm 2018

  Ngày 12/01/2018 Thanh tra Chính phủ đã có Kế hoạch số 69/KH-TTCP về việc tổ chức triển khai phong trào thi đua năm 2018.
  Toàn văn Kế hoạch có tại bản đính kèm:

  Quyết định v/v tặng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ

  Ngày 10/01/2018, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 05/QĐ-TTCP về việc tặng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ .

  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS