• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo

  Thông báo về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ

  Ngày 11/01/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành Văn bản số 25/QĐ-TTCP, quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 15 tập thể, đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017, 2018.
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  Thông báo về việc đăng tải các tài liệu phục vụ Hội nghị Tổng kết ngành Thanh tra chiều ngày 16/01/2019

  Thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về việc đăng tải các tài liệu phục vụ Hội nghị Tổng kết ngành Thanh tra chiều ngày 16/01/2019. Trung tâm Thông tin đăng tải các văn bản: Báo cáo tổng kết công tác 2018 và phương hướng nhiệm vụ 2019 của ngành Thanh tra; Kết quả thực hiện kiến nghị của các đại biểu tại Hội nghị tổng kết ngành Thanh tra năm 2017; Tóm tắt báo cáo tổng kết công tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của ngành Thanh tra; Chương trình hội nghị.
  Toàn văn có tại bản đính kèm:

  Thông báo mời dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết ngành Thanh tra năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019

  Ngày 08/01/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành Văn bản số 33/TTCP-VP, gửi Thanh tra các Bộ, ngành Trung ương; Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc mời dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết ngành Thanh tra năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.
  Toàn văn Văn bản số 33; danh sách cán bộ kỹ thuật chuyên trách phục vụ THHN; maket Hội nghị có tại bản đính kèm:

  Thông báo thi tuyển công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Ngày 04/01/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành văn bản số 16/TB-TTCP, thông báo thi tuyển công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ.
  Toàn văn thông báo có tại bản đính kèm:

  Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019

  Ngày 28/12/2018, Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 1113/QĐ-TTCP ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019.
  Toàn văn Kế hoạch có tại bản đính kèm:

  Thông báo về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ TTVC lên TTVCC năm 2018

  Ngày 25/12/2018, Thanh tra Chính phủ phát hành văn bản số 2279/TTCP-TCCB, gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thông báo về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ TTVC lên TTVCC năm 2018.

  Toàn văn thông báo có tại bản đính kèm:​

  Thông báo về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ TTV lên TTVC năm 2018

  Ngày 25/12/2018, Thanh tra Chính phủ phát hành văn bản số 2281/TTCP-TCCB, gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thông báo về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ TTV lên TTVC năm 2018.
  Toàn văn thông báo có tại bản đính kèm:

  Thông báo số điện thoại và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh về các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng

  Ngày 30/11/2018, Cục Phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ ban hành văn bản số 274/TB-C.IV thông báo số điện thoại và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh về các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.
  Toàn văn thông báo có tại bản đính kèm:

  Thông báo về việc đề xuất đề tài năm 2020

  Ngày 12/12/2018, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Thanh tra Chính phủ ra văn bản số 282/CLKHTT-QLKH về việc đề xuất đề tài năm 2020. 
  Toàn văn thông báo có tại bản đính kèm:

  Dự thảo kết quả pháp điển Đề mục Tiếp công dân

  Ngày 14/11/2018, Thanh tra Chính phủ ban hành Công văn số 1971/TTCP-PC gửi các bộ, ngành Dự thảo kết quả pháp điển Đề mục Tiếp công dân.
  Toàn văn Dự thảo kết quả pháp điển Đề mục Tiếp công dân có tại bản đính kèm:

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS