• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo

  Kế hoạch tổ chức giao lưu thể thao nhân kỷ niệm 72 năm ngày Truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11/1945-23/11/2017)

  Ngày 13/11/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Kế hoạch số 48/KH-HCCB về việc tổ chức giao lưu thể thao nhân kỷ niệm 72 năm ngày Truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11/1945-23/11/2017).
  Toàn văn Kế hoạch có tại bản đính kèm:

  Thực hiện pháp điển Đề mục Tố cáo

  Ngày 06/11/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 2789/TTCP-PC về việc thực hiện pháp điển Đề mục Tố cáo.
  Toàn văn Văn bản và kết quả pháp điển Đề mục tố cáo có tại bản đính kèm:

  Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam

  Ngày 27/10/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 2727/TTCP-TCCB  về việc tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam.
  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

  Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017 làm việc tại Trung tâm Đào tạo. bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây nguyên

  Ngày 28/9/2017, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây nguyên đã có Thông báo số 54/TB-TTĐT về việc thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017 làm việc tại Trung tâm.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

  Báo cáo tổng kết đánh giá 15 năm thi hành Luật thi đua, khen thưởng

  Ngày 13/9/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Báo cáo số 2293/BC-TTCP về việc tổng kết đánh giá 15 năm thi hành Luật thi đua, khen thưởng.
  Toàn văn Báo cáo có tại bản đính kèm:

  Thông báo về việc báo cáo kết quả công tác Quý III và 9 tháng đầu năm 2017

  Ngày 01/9, Thanh tra Chính phủ ban hành Công văn số 2217/TTCP-KHTCTH gửi các bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo kết quả công tác Quý III và 9 tháng đầu năm 2017.
  Công văn có tại bản đính kèm:

  Thông báo tin buồn

  Thông báo tin buồn về việc Cụ ông Trịnh Văn Thái, Bố vợ đồng chí Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ​ từ trần. Toàn văn Thông báo tin buồn có tại bản đính kèm:

  Thông báo tin buồn

  Thông báo tin buồn về việc Cụ bà Trương Thị Sỹ, mẹ vợ đồng chí Ngô Đại Tuấn, Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ​ từ trần. Toàn văn Thông báo tin buồn có tại bản đính kèm:

  Kế hoạch tổng kết 3 năm thực hiện Luật tiếp công dân

  Ngày 27/7/2017, Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch 1871/KH-TTCP, tổng kết 3 năm thực hiện Luật tiếp công dân.
  Chi tiết kế hoạch và đề cương cùng biểu mẫu thống kê có tại bản đính kèm:

  Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017

  Ngày 25/7/2017, Thanh tra Chính phủ có Công văn số 1841/TTCP-KHTCTH gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu về việc gửi báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017 phục vụ kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.
  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS