• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo

  Quyết định tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 04 tập thể và 16 cán bộ, chiến sỹ công an

  Ngày 19/8/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 516/QĐ-TTCP về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 04 tập thể và 16 cán bộ, chiến sỹ công an.
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ

  Ngày 11/8/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 498/QĐ-TTCP về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 03 tập thể và 05 cá nhân thuộc ngành Thanh tra tỉnh Lại Châu đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hướng tới Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam và 50 năm thành lập Thanh tra tỉnh Lai Châu.
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  Góp ý dự thảo Đề án của Chính phủ

  Ngày 28/7/2020, Thanh tra Chính phủ đã có các Văn bản số 1258/TTCP-CLKHTT, 1260/TTCP-CLKHTT về việc đề nghị góp ý dự thảo Đề án của Chính phủ.
  Toàn văn các Văn bản có tại bản đính kèm:
  ​​

  Thông báo Danh sách thí sinh đạt kết quả kỳ thi tuyển công chức vòng 1 và triệu tập thí sinh dự thi vòng 2

  Ngày 29/7/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 17-TB/HĐTT về việc thông báo Danh sách thí sinh đạt kết quả kỳ thi tuyển công chức vòng 1 và triệu tập thí sinh dự thi vòng 2​.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

  Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về thanh tra năm 2020

  Toàn văn Văn bản số 1244/TTCP-PC về việc báo cáo tình hình thi hành pháp luật về thanh tra năm 2020​, Văn bản số 1243/TTCP-PC về việc tổ chức Đoàn kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 và phục lục có tại bản đính kèm: 
  ​​

  V/v báo cáo tình hình giải quyết phản ánh, kiến nghị và bảo vệ người phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực

  Ng​ày 22/7/2020, Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 1225/TTCP-CLKHTT về việc báo cáo tình hình giải quyết phản ánh, kiến nghị và bảo vệ người phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực​. Theo đó, TTCP đề nghị cung cấp các cơ quan liên quan cung cấp thông tin theo Đề cương Báo cáo đính kèm:


  Thông báo kết quả chấm phúc khảo thi tuyển công chức vòng 1

  Ngày 22/7/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 16-TB/HĐTT về việc thông báo kết quả chấm phúc khảo thi tuyển công chức vòng 1.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:​

  Tài Liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác thanh tra 06 tháng đầu năm 2020

  Tài Liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác thanh tra 06 tháng đầu năm 2020 có tại bản đính kèm:

  Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

  Ngày 15/7/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1152/TTCP-C.IV về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.
  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

  Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 04 cá nhân

  Ngày 30/6/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 416/QĐ-TTCP về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 04 cá nhân (Có danh sách kèm theo).
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS