• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Thông Báo

  Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 04 cá nhân

  Ngày 30/6/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 416/QĐ-TTCP về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 04 cá nhân (Có danh sách kèm theo).
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020

  Ngày 24/6/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 999/TTCP-KHTH về việc báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020.
  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

  Thông báo kết quả thi tuyển công chức vòng 1

  Ngày 22/6/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 14-TB/HĐTT về kết quả thi tuyển công chức vòng 1.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

  Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Tổ giúp việc

  Ngày 12/6/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 391/QĐ-TTCP về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Tổ giúp việc.
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay

  Ngày ​10/6/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 885/TTCP-C.IV về việc b​áo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay.
  ​Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:​

  Báo cáo kết quả công tác Quý II/2020 và báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

  Ngày 02/6/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 833/TTCP-KHTH về việc báo cáo kết quả công tác Quý II/2020 và báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2020​.
  Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

  Thông báo triệu tập bổ sung và điều chỉnh thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Ngày 01/6/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 08/TB-HĐTT về việc triệu tập bổ sung và điều chỉnh thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

  Quyết định về việc tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

  Ngày 15/5/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 340/QĐ-TTCP về việc tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 05 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019.
  Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

  Thông báo triệu tập thí sinh tham dự ký thi tuyển công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ

  Ngày 13/5/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

  Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019

  Bộ chỉ số, Tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019 (PACA INDEX 2019) được đăng tải tại bản đính kèm:
  ​​

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS